Krótko o nas

Biuletyn Informacji Publicznej

Adres
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7, 05-220 Zielonka
Telefon
(022) 761 04 83
Strona web
p5.zielonka.pl
e-mail
wjprzedszkole5@zielonka.pl

Na tej stronie udostępniamy informacje publiczne zgodnie z zapisami:

  • Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198),
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619)),
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
Zapisy Statutu
Powierzchnia Budynku
908 m2
Powierzchnia nieruchomości gruntowej:
5690 m2
Powierzchnia placu zabaw:
2600 m2
Powierzchnia terenów zielonych:
1200 m2
Ilość sal:
6
Ilość pomieszczeń:
10