Grupy

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze
na miesiąc Kwiecień 2023.

 1. Od kurnika do świątecznego koszyka.
 2. Dbamy o naszą planetę.
 3. Na wiosennej łące.
 4. Kto nam pomoże?
 • Poznanie wybranych tradycji związanych z Wielkanocą.
 • Rozwijanie wiedzy na temat działania gospodarstwa wiejskiego, pracy gospodarza/rolnika.
 • Utrwalenie nazw zwierząt hodowlanych i budynków będących częścią gospodarstwa.
 • Doskonalenie umiejętności analizy sylabowej.
 • Poznanie nazw członków ptasich rodzin.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania i wykonywania poleceń i zadań w ustalonej kolejności.
 • Poznanie pojęć: ekolog, ekologia; wdrażanie do dbania o najbliższe otoczenie.
 • Kształtowanie zachowań proekologicznych.
 • Budowanie poczucia odpowiedzialności za wspólne dobro, jakim jest planeta Ziemia.
 • Poznanie zasad dotyczących segregacji śmieci: kolorów śmietników i surowców, które do nich należy wrzucać.
 • Nabycie wiedzy o odnawialnych źródłach energii.
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania oraz dokonywania innych czynności matematycznych.
 • Poznanie sposobów oczyszczania wody.
 • Poznanie wyglądu i nazw wiosennych kwiatów.
 • Uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody.
 • Zapoznanie z wyglądem i nazwami mieszkańców łąki.
 • Poznanie nazw i sposobu użycia przyrządów służących do mierzenia.
 • Nabywanie umiejętności wyciągania wniosków z przeprowadzonych eksperymentów przyrodniczych.
 • Zdobywanie wiadomości na temat życia pszczół.
 • Poznanie zadań służb ratunkowych.
 • Zapoznanie z hasłem ewakuacja o omówienie zasad zachowania się podczas ewakuacji.
 • Poznanie specyfiki pracy policji, strażaka.
 • Nauka rozpoznawania sytuacji, w której wzywa się pogotowie, ćwiczenie umiejętności wzywania pomocy.
 • Utrwalenie znajomości numerów alarmowych i sytuacji, w których ich użycie jest niezbędne.

WIERSZE I PIOSENKI

Wiosenny krakowiak Sł. i muz. A. Furmanik-Celejewska

Na zielonej łące skaczą dwa zające.
Żabki im wtórują, głośno przytupują.

Ref: Dwa zające wokół krzaczka
Tańczą sobie krakowiaczka.
Pięta, palec, palec, pięta,
Tańczy żabka uśmiechnięta.

Słychać śpiew kukułki, brzęczą żółte pszczółki.
Wietrzyk im wtóruje, cicho podmuchuje.

Ref: Ku, ku, bzyk, bzyk, wokół krzaczka
Grają dzisiaj krakowiaczka.
Obrót w lewo, obrót w prawo,
Psotny wietrzyk tańczy żwawo.

Tańczą dwa motylki i nie tracą chwilki
Bociek im wtóruje, pięknie dziś tańcuje.

Ref: Dwa motyle wokół krzaczka
Tańczą sobie krakowiaczka.
Skacze bociek wąską dróżką
Raźno przytupuje nóżką.

Bajkowe pisanki Sł. U. Piotrowska muz. M. Melnicka-Sypko

Do zajączka przyszła kurka:
- ko, ko, ko, ko- zagdakała-
Z koszem jajek na pisanki
Mama- kwoka mnie przysłała.
Zając podparł się pod boki:
- a to ci dopiero jajka!
Namaluję na nich tęczę
I na każdym będzie bajka.

Ref: Bajkowe pisanki, bajkowe
Rozdamy je z dobrym słowem,
Świątecznym życzeniem,
Wiosennym marzeniem.
Bajkowe pisanki, bajkowe,
Wesołą wiodą rozmowę,
Że wiosna za oknem,
Że w dyngus ktoś zmoknie.

Rośnie żytko jak na drożdżach
I zieleni się rzeżucha
Pisankowych opowieści
Zając słucha, kurka słucha.
Z bukiecikiem srebrnych bazi
W gości wybrał się baranek
A dla niego mała kurka
Kosz bajkowych ma pisanek.

Ref: Bajkowe pisanki, bajkowe...

Wielkanoc M. Konopnicka

Święcone jajeczko,
Śliczna malowanka!
Śpiewam sobie, skaczę sobie
Od samego ranka.

Wesoły dzień nastał,
Zadźwięczały dzwony!
Kołem, kołem boróweczki,
Jak wianek zielony.

Ścielże się obrusie,
Jako śnieżek biały;
Mojej mamie rączki drogie
Ciebie rozkładały.

Strażak A. Maćkowiak

Strażak dzwonkiem mocno dzwoni
Prędko, prędko, pali się!
Wóz strażacki już gotowy,
A syreny wyją dwie.

Pożar wielki, ogień bucha!
Strażak walczy z całych sił
Podziwiajcie tego zucha
Wodą pożar ugasił.

MR

Maria Ratyńska

Nauczyciel

AM

Anna Muszyńska

Nauczyciel

Barbara Żero

Pracownik obsługi