Grupy

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze
na miesiąc Wrzesień 2023.

 1. W przedszkolu
 2. Moja miejscowość
 3. Ja Ty i środowisko
 4. Dary jesieni
 • Posługiwanie się imionami kolegów.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej.
 • Aktywne uczestniczenie w zabawach z grupą.
 • Kształtowanie umiejętności współpracy w zabawie.
 • Stosowanie się do umów i reguł w zabawach.
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej.
 • Przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy na świeżym powietrzu.
 • Posługiwanie się pojęciami oznaczającymi nastrój i emocje.
 • Kształtowanie umiejętności określania nastroju na podstawie mimiki i mowy ciała.
 • Kształtowanie umiejętności dokonywania oceny sytuacji i zachowania.
 • Kształtowanie percepcji słuchowej – wyróżnianie i przeliczanie wyrazów i sylab w zdaniu.
 • Kształtowanie myślenia logicznego.
 • Przygotowanie dzieci do posługiwania się pojęciami dotyczącymi wielkości.
 • Rozwijanie ekspresji twórczej.
 • Kształtowanie umiejętności pracy w małych zespołach.
 • Rozwijanie umiejętności językowych – poprawne wypowiadanie się pod względem logicznym i gramatycznym. Kształtowanie słownika dzieci.
 • Rozpoznawanie i nazywanie elementów na podstawie definicji – rozwiązywanie zagadek.
 • Rozwijanie zainteresowania czytaniem.
 • Rozwijanie spostrzegawczości – uzupełnianie brakujących elementów w rysunku.
 • Kształtowanie nawyku odkładania zabawek na miejsce.
 • Przygotowanie dzieci do rozpoznawania i nazywania zmysłów. Rozwijanie doznań sensorycznych.
 • Rozwijanie ciekawości poznawczej.
 • Kształcenie umiejętności właściwego i dokładnego mycia rąk.
 • Rozwijanie ekspresji i wrażliwości muzycznej.
 • Kształcenie umiejętności przeliczania i kategoryzowania. Rozwijanie umiejętności kontynuowania i układania prostych rytmów.

WIERSZE I PIOSENKI

Pak – przyjaciel przedszkolaków sł. Ewa Stadtmüller, muz. Liliana Widlarz

Kto świata ciągle jest tak ciekawy?
Kto wciąż zaprasza nas do zabawy?
Kto świetny humor zawsze ma?
Kto się na żartach zna?

Ref: Pak ze szmatek jest uszyty,
Pak – to kompan znakomity,
Pak – najmilszy z wszystkich Paków,
Pak – przyjaciel przedszkolaków!

Z Pakiem nikomu nie grozi nuda,
z Pakiem wyprawa każda się uda,
wytropić można nawet lwa,
kiedy się Paka ma!

Ref: Pak ze szmatek jest uszyty,
Pak – to kompan znakomity,
Pak – najmilszy z wszystkich Paków,
Pak – przyjaciel przedszkolaków!

Okienka i okna Ewa Bełczewska

Każdy Tomek ma swój domek.
Każdy domek okna swoje.
– Moje okna są malutkie,
kwadratowe i czyściutkie.
Na osiedlach domów wiele,
dużo ludzi – jest weselej.
Wszystkie domy okna mają
i na siebie spoglądają.
A w tych domach okna różne,
kwadratowe i podłużne.
Okna duże, okna małe,
ale wszystkie doskonałe.
Tu są koła, tam trójkąty,
dalej jeszcze prostokąty.
Dobrze popatrz, znajdź owalne,
w małych domach to normalne.
W wielkich miastach, w centrum samym,
domy do chmur dosięgają.
Czarny obok błękitnego
to drapacze chmur, kolego.
A w nich okna jak lusterka,
księżyc nocą na nie zerka.

Szalona wyliczanka Teresa Fiutowska

Wielkie dziś sprzątanie świata,
czarownica z miotłą lata,
z nią czarownic innych chmara
Łysą Górę sprzątnie zaraz.
Baby-Jagi nie próżnują
i łopaty już szykują.
Zamiast straszyć małe dzieci,
na łopaty wezmą śmieci.
W piekle diabły też pracują,
wszystkie kotły w nim szorują,
ogonami wycierają
i już czysto w piekle mają.
Dzielne skrzaty to krasnale,
także się nie lenią wcale,
a że długie brody mają,
to świat nimi zamiatają

Idzie jesień sł. i muz. M. Terlikowska

Idzie jesień, plony niesie,
jesień kolorowa.
Jabłka, gruszki, winogrona,
wszystko w koszu chowa.

Ref: Jesień – deszcz i słota –jesień,
złote liście – jesień,
dużo grzybów oczywiście.
Jesień – jarzębina – jesień,
głóg, kalina – jesień,
co nam przyniesie?

Idzie jesień, plony niesie,
jesień kolorowa.
Marchew, buraki, ziemniaki
wszystko w koszu chowa.

Ref: Jesień – stos orzechów – jesień
to żołędzie – jesień,
kasztanów pełno wszędzie.
Jesień – odlot ptaków – jesień.
Dookoła – jesień, jesień nas woła.

MR

Maria Ratyńska

Nauczyciel

AM

Anna Muszyńska

Nauczyciel

Barbara Żero

Pracownik obsługi