Grupy

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze
na miesiąc Styczeń 2023.

Tydzień I. Nadchodzi nowy rok

 • Poznanie funkcji zegara i wybranych zwyczajów związanych z żegnaniem starego roku i witaniem nowego, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, zachęcanie do celebrowania ważnych wydarzeń w gronie rodzinnym
 • Poznanie czynności wykonywanych w dzień i w nocy, dostrzeganie rytmu w następowaniu po sobie dnia i nocy, wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich, rozwijanie sprawności manualnej, doskonalenie umiejętności klasyfikacji
 • Zapoznanie z nazwami dni tygodnia, doskonalenie umiejętności logicznego myślenia, rozwijanie kreatywności, doskonalenie umiejętności liczenia i klasyfikowania, rozwijanie umiejętności słuchania, doskonalenie umiejętności odwzorowywania, rozbudzanie ciekawości poznawczej
 • Poznanie zjawiska cyklicznego występowania miesięcy i poznanie cech charakterystycznych pierwszego miesiąca roku, umuzykalnianie dzieci, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do wspólnego spędzania czasu na zgodnej zabawie
 • Poznanie cech pór roku i zjawiska ich rytmiczności, poszerzenie doświadczeń plastycznych, usystematyzowanie wiadomości związanych z czasem i jego przemijaniem

Tydzień II. Sporty zimowe

 • Poznanie zasad sportowego zachowania, rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania własnych uczuć, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do zachowania postawy fair play podczas zabawy
 • Poznanie znaczenia słowa kulig, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie umiejętności dokonywania analizy słuchowej, kształtowanie sprawności manualnej, doskonalenie aparatu mowy
 • Poznanie łyżwiarstwa figurowego jako dyscypliny sportowej, wdrażanie do słuchania utworów literackich, doskonalenie umiejętności liczenia, doskonalenie umiejętności klasyfikacji, doskonalenie umiejętności odwzorowywania, ćwiczenie pamięci, doskonalenie motoryki małej, wdrażanie do zachowania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu i lodzie
 • Poznanie wybranych utworów z repertuaru muzyki klasycznej, kształtowanie umiejętności wokalnych i poczucia rytmu, różnicowanie sposobów poruszania się w przestrzeni, kształcenie poczucia pulsu w muzyce, doskonalenie motoryki małej, współpraca w grupie,
 • Zapoznanie z wyglądem i kolorami flagi olimpijskiej, poszerzenie doświadczeń plastycznych, usystematyzowanie wiadomości związanych ze sportami zimowymi, rozwijanie zmysłu dotyku

Tydzień III. Dzień Babci i Dzień Dziadka

 • Poznanie znaczenia słowa szacunek w odniesieniu do osób starszych, uwrażliwienie na potrzeby ludzi starszych
 • Utrwalenie nazw członków rodziny i poznawanie relacji ich łączących, rozwijanie słuchu fonematycznego, ukazywanie walorów posiadania rodziny
 • Doskonalenie umiejętności liczenia zachęcanie do udziału w eksperymentach, wzmacnianie więzi rodzinnych
 • Poznanie piosenki ,,Babciu droga babciu’’, umuzykalnianie, zachęcanie do aktywnego udziału w zabawach muzycznych i językowych
 • Poszerzenie doświadczeń plastycznych, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat swoich upodobań i odczuć, rozwijanie zmysłu dotyku

Tydzień IV. Karnawał

 • Poznanie znaczenia słowa karnawał, rozwijanie empatii, uwrażliwienie się na potrzeby drugiego człowieka
 • Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie słuchu fonematycznego, rozwijanie motoryki narządów mowy
 • Utrwalenie nazw kolorów, ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, rozwijanie sprawności manualnej,
 • Poznanie chusty jako rekwizytu tanecznego, rozwijanie umiejętności łączenia ruchu z muzyką, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • Utrwalenie poznanych wiadomości dotyczących karnawału, poszerzenie doświadczeń plastycznych, rozbudzanie ciekawości poznawczej, kształcenie zmysłów

WIERSZE I PIOSENKI

Moja babcia

Moja babcia jest kochana,
zawsze wszystko wie.
Uśmiechnięta jest od rana,
bardzo kocha mnie.
I mój dziadzio jest kochany,
wszystko zrobić umie.
Kocha ptaki i zwierzęta,
każdego zrozumie.

Poleczka

Kręcą się kółeczka, Póki gra poleczka.
Kręcą się kółeczka, Póki polka gra.
Teraz ukłon aż po pas,
Piękny ukłon-jeszcze raz.
Tupnij raz, klaśnij też,
I zrób obrót tralala!
Tupnij raz, klaśnij też,
Skoczna polka, hopsasa!

Ri-ki-tan

Riki-tan, riki-tiki-tan,
dla babuni kwiatki mam.
Riki-tan, riki-tiki-tan,
dla kochanej babuni kwiatki dam.

Riki-tan, riki-tiki-tan,
dziadziusiowi buzi dam.
Riki-tan, riki-tiki-tan,
kochanemu dziadziusiowi buzi dam.

Riki-tan, riki-tiki-tan,
dla was miejsce w sercu mam.
Riki-tan, riki-tiki-tan,
dla was miejsce na zawsze w sercu mam.

JB

Jolanta Borkowska

Nauczyciel

SR

Sylwia Rybacka

Nauczyciel

AM

Agata Mucha

Pomoc do dzieci

AP

Agnieszka Pacek

Pracownik obsługi