Grupy

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze
na miesiąc Luty 2023.

Tydzień I. Wszystko jest muzyką?

 • Zapoznanie ze źródłami różnych dźwięków, uświadomienie dziecku wartości dźwięków w codziennych życiu, rozwijanie percepcji słuchowej, kształtowanie wrażliwości na dźwięk, utrwalanie zasad komunikacji
 • Wyjaśnienie i utrwalenie pojęcia dyrygent, poznanie i utrwalenie nazw instrumentów, zapoznanie z estetyką i wartościami związanymi z muzyką klasyczną i koncertami
 • Utrwalenie pojęcia rytm, rozwijanie umiejętności zapamiętywania i odczytywania rytmów, doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania, zachęcanie do pracy w parach
 • Utrwalenie znajomości nazw emocji, kształtowanie umiejętności wyrażania emocji, rozwijanie umiejętności wyrażania własnych emocji bez naruszania granic innych osób
 • Stymulacja w zakresie integracji sensorycznej, zachęcanie dzieci do podejmowania działań i do ekspresji artystycznej

Tydzień II. Pod ziemią, pod wodą

 • Zapoznanie dzieci z naturalnymi zasobami Ziemi, kształtowanie umiejętności współpracy, uwrażliwienie przedszkolaków na sposoby wyrażania emocji
 • Zapoznanie dzieci z bogactwem życia pod wodą, wprowadzenie pojęć: staw, jezioro, rzeka, morze, ocean, akwarium, kształtowanie umiejętności pracy z tekstem,
 • Zapoznanie ze złożami oraz miejscem ich wydobywania, wprowadzenie pojęcia kopalnia, doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania, budowanie umiejętności współpracy w grupie
 • Zapoznanie dzieci z naturalnymi dźwiękami Ziemi, ćwiczenie orientacji w przestrzeni i wyobraźni ruchowej, doskonalenie motoryki w pozycji leżącej, pobudzanie do aktywności muzyczno-ruchowej, rozwijanie wrażliwości na muzykę
 • Zapoznanie dzieci z budową wulkanu i podstawowymi zjawiskami w nich zachodzącymi, stymulowanie w zakresie integracji sensorycznej

Tydzień III. W kosmosie

 • Zapoznanie z pojęciami: planeta, Ziemia, kosmos, Układ Słoneczny, utrwalenie pojęć: dzień i noc, kształtowanie postawy otwartej na działanie, poszukiwanie, budowanie poczucia tożsamości ze swoją planetą
 • Kształtowanie umiejętności korzystania z prostego teleskopu, rozbudzanie zainteresowania nauką i kosmosem
 • Zapoznanie z figurami geometrycznymi i ich cechami, wprowadzenie pojęcia rakieta, pobudzanie ciekawości poznawczej dzieci, utrwalanie umiejętności pracy w zespole
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych dzieci, zachęcanie do kreatywności, otwartości. Rozbudzanie wyobraźni, budowanie postawy otwartości na innych, nieznanych
 • Utrwalenie znajomości figur geometrycznych, rozwijanie kreatywności i wyobraźni, stymulacja w zakresie integracji sensorycznej

Tydzień IV. Prehistoryczny świat

 • Zapoznanie z pojęciami: muzeum, paleontolog, kształtowanie postawy szacunku wobec tego, co dawne, wdrażanie do właściwych zachowań w muzeum
 • Utrwalenie nazw zawodów: archeolog, paleontolog, rozwijanie umiejętności artykulacyjnych dzieci, kształtowanie postawy szacunku wobec pracy i różnych zawodów, zachęcanie do dbałości o dobra kultury
 • Poznanie niektórych gatunków dinozaurów, poszerzenie wiedzy na temat ich życia, stosowanie pojęć: mniej, więcej, tyle samo, rozwijanie kreatywności i wyobraźni
 • Utrwalenie nazw dinozaurów, rozwijanie słuchu muzycznego, zachęcanie do aktywnego spędzania czasu i aktywnej zabawy
 • Utrwalenie znajomości poznanych zawodów i nazw dinozaurów, rozwijanie kreatywności i wyobraźni, stymulowanie w zakresie integracji sensorycznej, zachęcanie do aktywnego spędzania czasu, aktywnej zabawy, budowanie postawy otwartości na rzeczy inne, nowe

WIERSZE I PIOSENKI

NA MUZYCE W PRZEDSZKOLU

Na muzyce w przedszkolu jest nam bardzo wesoło.
Teraz zagra bęben, my idziemy wkoło. x2

Na muzyce w przedszkolu jest nam bardzo wesoło.
Teraz grają janczary, my biegamy wkoło. x2

Na muzyce w przedszkolu jest nam bardzo wesoło.
Teraz grają drewienka, my cwałujemy wkoło x2

Na muzyce w przedszkolu jest nam bardzo wesoło.
Teraz grają drumle, my skaczemy wkoło. x2

UKŁAD SŁONECZNY

Dookoła Słońca
Planety biegają.
Kręcąc się wesoło,
Ciągle się ścigają.

Ref: Merkury, Wenus, Ziemia, Mars,
Po swoich orbitach biegają na czas.
Jowisz, Saturn, Uran chcą wyprzedzić je,
Neptun choć na końcu, także ściga się. (2x)

Która z planet pierwsza,
Dobiegnie do mety,
Tego nikt powiedzieć,
Nie może niestety.

Ref: Merkury, Wenus, Ziemia, Mars,
Po swoich orbitach biegają na czas.
Jowisz, Saturn, Uran chcą wyprzedzić je,
Neptun choć na końcu, także ściga się. (2x)

DZIEŃ DINOZAURA

Ogon, tułów, szyja, głowa…
Postać prawie jest gotowa.
Jeszcze tylko cztery nogi i wychodzi potwór srogi.
Taki duży wśród zarośli…
Pewnie byśmy za nim poszli.
Lecz to było wieki temu.
Teraz już go nie znajdziemy.
A dlaczego?
Bo wymarły.
Mam na myśli – DINOZAURY!

JB

Jolanta Borkowska

Nauczyciel

SR

Sylwia Rybacka

Nauczyciel

AM

Agata Mucha

Pomoc do dzieci

AP

Agnieszka Pacek

Pracownik obsługi