Grupy

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze
na miesiąc Maj 2023.

Temat I: Majowe święta

 • Zapoznanie z nazwami zwierząt gospodarskich i ich domów, kształtowanie nawyku systematycznej pracy, utrwalenie odpowiednich zachowań i postaw w stosunku do zwierząt i przyrody
 • Utrwalenie nazw domów zwierząt: chlew, stajnia, obora, rozpoznawanie i wyodrębnianie poszczególnych członków rodzin zwierzęcych, rozwijanie umiejętności analizy sylabowej, kształtowanie postawy otwartej na przyrodę
 • Zapoznanie z nazwami członków ptasich rodzin, utrwalenie pojęć: mniej więcej, tyle samo, uświadomienie dzieciom, że wśród zwierząt też są rodziny, kształtowanie postawy szacunku dla zwierząt
 • Zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi, ukazanie wartości tradycji, kształtowanie postawy otwartości na różne kultury i religie
 • Utrwalenie wiedzy dotyczącej zawartości koszyczka wielkanocnego, ukazanie wartości tradycji, zachęcanie do kultywowania tradycji rodzinnych

Temat II: Na wiosennej łące

 • Uwrażliwienie na otaczającą przyrodę, budowanie pozytywnej postawy wobec owadów zapylających, reagowanie na wskazówki nauczyciela, uważne słuchanie, poprawne budowanie wypowiedzi, umiejętność rozpoznawania własnych emocji
 • Zapoznanie z nazwami i wyglądem mieszkańców łąki, rozwijanie mowy, uważne słuchanie, rozwijanie motoryki małej poprzez działalność twórczą i ćwiczenia grafomotoryczne, doskonalenie umiejętności dzielenia na sylaby
 • Kształtowanie umiejętności określania odległości: bliżej i dalej, wyjaśnienie znaczenia określeń: wysoko, nisko, głęboko, kształtowanie umiejętności określania położenia: nad, na, ponad, rozwijanie umiejętności współpracy
 • Poznanie wybranej piosenki z repertuaru dziecięcego, reagowanie na zmianę tempa granej muzyki, kształtowanie słuchu i pamięci muzycznej, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do dokładnego wykonywania wszystkich ćwiczeń i zadań
 • Rozwijanie zdolności manualnych, rozpoznawanie rzeczy dotykiem, rozpoznawanie kolorów, reagowanie na polecenia nauczyciela

Temat III: Dbamy o nasza planetę

 • Utrwalenie pojęcia globus, kształtowanie nawyku segregowania śmieci oraz oszczędzania wody i energii, budowanie poczucia odpowiedzialności za planetę w kontekście przyszłych pokoleń
 • Zapoznanie z zasadami segregowania odpadów i kształtowanie tej umiejętności, rozwijanie zachowań proekologicznych
 • Zapoznanie z odnawialnymi źródłami energii, doskonalenie umiejętności przeliczania i odwzorowywania, kształtowanie zachowań proekologicznych
 • Zapoznanie ze sposobami oszczędzania wody, ćwiczenie chodzenia za prowadzącym, kształtowanie poczucia pulsu w muzyce, rozwijanie motoryki małej, kształtowanie nawyku oszczędzania wody
 • Utrwalenie wiedzy dotyczącej dbania o Ziemię, rozwijanie wyobraźni i kreatywności dziecka, kształtowanie postawy: nie wyrzucaj – wykorzystaj

Temat IV: Kto nam pomoże?

 • Zapoznanie z zawodem strażaka i numerem alarmowym 112, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i odpowiadania na pytania, budowanie wiedzy o świecie, rozwijanie sprawności fizycznej
 • Poznanie pracy policjanta, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania czytanego wiersza, rozwijanie umiejętności budowania wiedzy o świecie, budowanie wypowiedzi, wdrażanie do respektowania powszechnie przyjętych praw
 • Ćwiczenie umiejętności wzywania pomocy na wypadek pożaru, zapoznanie z podstawowym wyposażeniem strażaków, uczenie szacunku dla pracy strażaka, wdrażanie do uczestnictwa w zabawach ruchowych
 • Nauka śpiewania piosenki, zaznajomienie z praca lekarza i pielęgniarki, poszerzenie wiedzy o świecie, doskonalenie umiejętności reagowania na polecenia nauczyciela, rozwijanie sprawności fizycznej
 • Rozwijanie sprawności manualnej i umiejętności wezwania pomocy w razie wypadku, rozwijanie wrażliwości sensorycznej, budzenie wrażliwości na drugiego człowieka

WIERSZE I PIOSENKI

Po zielonej łące

Po zielonej łące
skaczą dwa zające,
bocian dumnie kroczy,
żuczek kulkę toczy.
A ja wszystkich witam was,
tupnij, klaśnij, podskocz raz.
A ja wszystkich witam was,
tupnij, klaśnij, podskocz raz.
A my wszyscy się witamy,
do zabawy zapraszamy.

112 numer alarmowy

Jedno połączenie
Czy się domyślicie
Może uratować
Komuś cenne życie

Ref: Jeden jeden dwa
Jeden jeden dwa
Numer ratunkowy
Każde dziecko zna X2

Gdy jest niebezpiecznie
Musisz być gotowy
I zadzwonić pod ten
Numer alarmowy

Ref: Jeden jeden dwa
Jeden jeden dwa
Numer ratunkowy
Każde dziecko zna X2

Co słychać na wsi

Co słychać? Zależy gdzie.
Na łące słychać: Kle, kle!
Na stawie: Kwa, kwa!
Na polu: kraaa!
Przed kurnikiem: – kukuryku!
– ko, ko, ko, ko, ko w kurniku
Koło budy słychać: – hau!
A na progu – miau.
A co słychać w domu
Nie powiem nikomu…

JB

Jolanta Borkowska

Nauczyciel

SR

Sylwia Rybacka

Nauczyciel

AM

Agata Mucha

Pomoc do dzieci

AP

Agnieszka Pacek

Pracownik obsługi