Grupy

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze
na miesiąc Wrzesień 2023.

 • Integrowanie się z grupą rówieśniczą.
 • Poznanie topografii przedszkola.
 • Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
 • Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
 • Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.
 • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja.
 • Poznanie budowy własnego ciała, podawanie nazw poszczególnych części ciała.
 • Poznanie zmysłów, jakimi odbieramy otaczający nas świat.
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania i podawania nazw podstawowych figur geometrycznych: koło.
 • Kształtowanie orientacji przestrzennej – posługiwanie się pojęciami na, obok.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Kształtowanie mowy i myślenia poprzez zabawy ortofoniczne, zagadki słuchowe itp.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

WIERSZE I PIOSENKI

Śpiewanka przedszkolaka

Do przedszkola co dzień rano
Idę z tatą albo z mamą.
W szatni daję im całusa
I do sali szybko ruszam

Ref: Przedszkolaczek to jest zuch,
Zuch nie byle jaki,
Do przedszkola raz i dwa
Idą przedszkolaki.

Pani śpiewa nam piosenki,
A my na dzwoneczkach gramy,
Malujemy malowanki,
Wieżę z klocków układamy.

Do ogródka wychodzimy,
W chowanego się bawimy,
A na obiad wszystko zjemy,
Bo urosnąć duzi chcemy.

Kółko graniaste

Kółko graniaste, czworokanciaste.
Kółko nam się połamało,
cztery grosze kosztowało,
a my wszyscy – bęc!

Stary niedźwiedź

Stary niedźwiedź mocno śpi.
Stary niedźwiedź mocno śpi.
My się go boimy, na palcach chodzimy,
Jak się zbudzi, to nas zje. (x2)
Pierwsza godzina: niedźwiedź śpi.
Druga godzina: niedźwiedź chrapie.
Trzecia godzina: niedźwiedź łapie!

Balonik

Baloniku nasz malutki,
rośnij duży, okrąglutki.
Balon rośnie, że aż strach.
Przebrał miarę, no i trach!

JB

Jolanta Borkowska

Nauczyciel

SR

Sylwia Rybacka

Nauczyciel

AM

Agata Mucha

Pomoc do dzieci

AP

Agnieszka Pacek

Pracownik obsługi