Grupy

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze
na miesiąc Listopad 2023.

 • Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.
 • Wdrażanie do opieki nad ptakami podczas zbliżającej się zimy.
 • Rozmowy o członkach rodziny.
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu w ogrodzie przedszkolnym.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
 • Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni; posługiwania się pojęciami dotyczącymi długości, wielkości.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej – zabawy z sylabami.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

WIERSZE I PIOSENKI

Właśnie po to jest rodzina

Lubię, kiedy rano w kuchni
Pachnie kawą i herbatą,
Kiedy mama się uśmiecha
I żartuje sobie z tatą.

Ref: Właśnie po to jest rodzina:
Mama, tata, siostra, brat,
By się raźniej, by się raźniej
Wędrowało przez ten świat.

Lubię z tatą chodzić w góry,
Droga kusi mnie nieznana,
A szczególnie, gdy wygodnie
Jadę sobie „na barana”

Ref: Właśnie po to jest rodzina...

Lubię z siostrą płatać figle,
Lubię się pobawić z bratem,
Raz być smokiem, raz rycerzem,
Indianinem i piratem.

Ref: Właśnie po to jest rodzina...

Zabawa paluszkowa „RODZINKA”

To jest mama, to jest tata, (dzieci pokazują kciuk i potem palec wskazujący)
A tu są ich dzieci. (dzieci pokazują wszystkie pozostałe palce u obu rąk)
Wszyscy idą na wycieczkę, (dzieci paluszkami naśladują bieganie po podłodze)
Bo słoneczko świeci

Oj, jak zimno M. Barańska

Chucha w rączki mała Krysia,
Bo jej rączki zmarzły dzisiaj.
Chu, chu, cha! Chu, chu, cha.
Tata też rozciera ręce,
Bo mu zmarzły jeszcze więcej.
O, ta zima zła!

Krowa z parasolem M. Barańska

Czarna krowa z parasolem
Przyszła do nas tu wieczorem,
W parasolu były dziury,
Bo je zrobił kotek bury.
Może siedem,
Może trzy.
Ile było? Powiedz Ty!

Jeśli jesteś

Jeśli jesteś wesoły,
Śpiewaj jak my 3x.
Jeśli jesteś wesoły
Śpiewaj jak my
I licz głośno 1,2,3. Hej!

Jeśli jesteś wesoły,
To klaszcz jak my 3x.
Jeśli jesteś wesoły
To klaszcz jak my
I licz głośno 1,2,3. Hej!

Jeśli jesteś wesoły
To skacz jak my 3x.
Jeśli jesteś wesoły
To skacz jak my
I licz głośno 1,2,3. Hej!

Jeśli jesteś wesoły,
Zatup jak my 3x.
Jeśli jesteś wesoły
Zatup jak my
I licz głośno 1,2,3.Hej!

Jeśli jesteś wesoły,
Wędruj jak my 3x.
Jeśli jesteś wesoły
Wędruj jak my
I licz 1,2,3. Hej!

Dobry humor

Kiedy w górze słońce świeci,
tańczą w kole wszystkie dzieci.
La lalalalalalala,
Każdy dobry humor ma. 2x

Kiedy silne wiatry wieją,
to się wszystkie dzieci śmieją.
La lalalalalalala,
Każdy dobry humor ma. 2x

Kiedy nagle jest ulewa,
Wtedy martwić się nie trzeba.
La lalalalalalala,
Każdy dobry humor ma. 2x

JB

Jolanta Borkowska

Nauczyciel

SR

Sylwia Rybacka

Nauczyciel

AM

Agata Mucha

Pomoc do dzieci

AP

Agnieszka Pacek

Pracownik obsługi