Grupy

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze
na miesiąc Styczeń 2023.

Tydzień XVII. Nadchodzi nowy rok

 • poznanie wybranych zwyczajów związanych z żegnaniem starego roku i witaniem nowego, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i tężyzny fizycznej, zachęcanie do celebrowania ważnych wydarzeń w gronie rodzinnym
 • poznanie litery „l”, „L” i niektórych zwierząt aktywnych w dzień oraz w nocy, poszerzanie słownictwa w języku angielskim, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, słuchania ze zrozumieniem, ćwiczenie słuchu fonematycznego, kształtowanie sprawności manualnej, ukazywanie cykliczności następowania dnia i nocy, wdrażanie do porządkowania sali po zakończonej zabawie
 • poznanie cyfry 7, utrwalanie nazw dni tygodnia, kształtowanie pojęcia liczby 7 (w aspekcie kardynalnym, porządkowym, graficznym), doskonalenie umiejętności odwzorowywania, dostrzeganie rytmu w następowaniu po sobie dni tygodnia, wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich, nauka pracy w grupie
 • zapoznanie z nazwami miesięcy i cyklicznością pór roku, umuzykalnianie, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do wspólnego spędzania czasu na zgodnej zabawie

Tydzień XVIII. Sporty zimowe

 • poznanie zasad sportowego zachowania, rozwijanie umiejętności rozpoznawania i określania własnych uczuć, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do zachowania postawy fair play podczas zabaw
 • poznanie litery „u”, „U”, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat i słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie słuchu fonematycznego, kształtowanie sprawności manualnej, wdrażanie do zachowania zasad bezpieczeństwa w czasie zjeżdżania na sankach
 • poznanie cyfry 8, zapoznanie z łyżwiarstwem figurowym, kształtowanie pojęcia liczby 8 (w aspekcie kardynalnym, porządkowym, graficznym), doskonalenie umiejętności odwzorowywania, wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich, ćwiczenie pamięci, rozwijanie logicznego myślenia przez wyciąganie wniosków z przeprowadzonego eksperymentu, wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie
 • poznanie wybranych utworów z repertuaru muzyki klasycznej, kształtowanie umiejętności wokalnych, poczucia rytmu, wyobraźni dźwiękowej i ruchowej, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do wspólnego spędzania czasu na zgodnej zabawie

Tydzień XIX. Dzień Babci i Dziadka

 • poznanie znaczenia słowa „szacunek” w odniesieniu do osób starszych, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat, kształtowanie pozytywnych cech charakteru, rozwijanie tężyzny fizycznej, uwrażliwianie na potrzeby ludzi starszych
 • poznanie litery „s”, „S”, poszerzanie słownictwa w języku angielskim, utrwalanie poznanych liter, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, słuchania ze zrozumieniem, słuchu fonematycznego, sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej, ukazywanie walorów posiadania rodziny, głównie dziadków
 • poznanie cyfry 9, utrwalanie nazw członków rodziny, doskonalenie umiejętności liczenia i odwzorowywania, kształtowanie pojęcia liczby 9 (w aspekcie kardynalnym, porządkowym, graficznym), wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich, rozwijanie sprawności manualnej, umiejętności współpracy i dzielenia się zadaniami w zespole oraz wyznaczania ról
 • poznanie nowej piosenki, umuzykalnianie, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do aktywnego udziału w zabawach muzycznych i językowych

Tydzień XX. Karnawał

 • poznanie zwyczajów karnawałowych w Polsce i na świecie, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie tężyzny fizycznej, empatii, uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka
 • poznanie litery „b”, „B”, poszerzanie słownictwa w języku angielskim, utrwalanie poznanych liter, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, słuchania ze zrozumieniem, słuch fonematycznego, sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej, wdrażanie do zachowywania ciszy podczas wykonywania wszelkich zadań
 • poznanie cyfry 0, utrwalanie poznanych cyfr, wdrażanie do uważnego słuchania utworu literackiego, doskonalenie umiejętności liczenia, logicznego myślenia, kształtowanie pojęcia liczby 0 (w aspekcie kardynalnym, porządkowym, graficznym), rozwijanie umiejętności odwzorowywania i sprawności manualnej, wzmacnianie wiary we własne możliwości
 • poznanie pojęcia „taniec”, zapoznanie z tradycjami tłustego czwartku, rozwijanie umiejętności łączenia ruchu z muzyką, koordynacji wzrokowo-ruchowej, rozwijanie tężyzny fizycznej, uwrażliwienie na piękno ruchu połączonego z muzyką.

WIERSZE I PIOSENKI

Piosenka dla babci i dziadka

To dla Ciebie, droga Babciu
Dziś serduszko moje cichuteńko gra.
To dla Ciebie droga Babciu
Brzmi piosenka, właśnie ta.

Ref: Babciu, kocham Cię
Posłuchaj serce me
Gra dla Ciebie
Tiki, tiki, tak.

To dla Ciebie, drogi Dziadku
Dziś serduszko moje cichuteńko gra.
To dla ciebie, drogi Dziadku
Brzmi piosenka ,właśnie ta.

Ref: Dziadku, kocham Cię
Posłuchaj serce me
Gra dla Ciebie
Tiki, tiki, tak.

Życzenia dla babci i dziadka

Najpiękniejszy dzień w roku dziś mamy.
Wszystkim Babciom i Dziadkom, życzenia składamy.
By zdrowie Wam zawsze dopisywało,
A słońce dla Was pięknie przyświecało.
Byście pamiętali w tej jesieni życia,
Że macie jeszcze, wiele do zdobycia.

Skrzypi wóz

W karnawale, w karnawale
Dookoła wielkie bale,
Gdy orkiestra pięknie gra,
Dobry humor każdy ma!

Bal maskowy, bal maskowy
Jest naprawdę pomysłowy,
Można przebrać się za jeża,
Krasnoludka lub rycerza.

Wszędzie sami przebierańcy,
Zorro w czarnej masce tańczy,
I smerfetka razem z nim,
Nie wiadomo, kto jest kim.

W karnawale, w karnawale
Dzieci bawią się wspaniale,
W karnawale każdy chce
Tańczyć, śpiewać, bawić się.

MC

Magda Czerwińska

Nauczyciel

BA

Bogumiła Andrejew

Nauczyciel

CJ

Czesława Jabłońska

Pracownik obsługi