Grupy

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze
na miesiąc Luty 2023.

I. WSZYSTKO JEST MUZYKĄ

 • Uświadomienie wagi dźwięków w codziennym życiu, zwrócenie uwagi czym jest cisza, uważne i aktywne słuchanie.
 • Zapoznanie z zawodem dyrygenta i pracą orkiestry, wprowadzenie litery „N, n”.
 • Zapoznanie z instrumentami muzycznymi i podziałem ich ze względu na źródło dźwięku, utrwalenie ich nazw.
 • Poznanie liczby 10, pojęcie liczby w aspekcie kardynalnym, porządkowym i graficznym.
 • Wprowadzenie pojęcia „rytm”, rozwijanie umiejętności zapamiętywania i odczytywania rytmów.
 • Utrwalanie nazw emocji i wyrażanie ich za pomocą min.
 • Pobudzanie do ekspresji artystycznej, stymulacja wielu zmysłów.

II. POD ZIEMIĄ, POD WODĄ

 • Zapoznanie dzieci z naturalnymi zasobami ziemi; sól, węgiel, kamienie, złoża
 • Wprowadzenie litery „W, w”, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej.
 • Zapoznanie z bogactwem życia pod wodą, wprowadzenie pojęcia „rafa koralowa”.
 • Poznanie procesu powstawania bursztynów.
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania oraz dokonywania różnych czynności matematycznych w zakresie 10.
 • Zapoznanie z budową wulkanu oraz procesami zachodzącymi w nim.
 • Usprawnianie ruchowe i manualne poprzez gimnastykę, zabawy ruchowe i prace plastyczno-techniczne.

III. W KOSMOSIE

 • Poznanie pojęć: ”kosmos:, „Układ Słoneczny”, „planety”, zapoznanie z urządzeniami do obserwowania i badania kosmosu.
 • Poznanie zawodów astronom, astronauta, poszerzenie wiedzy na temat ruchu planet wokół Słońca oraz na temat ruchu obrotowego Ziemi (dzień i noc).
 • Wprowadzenie litery „P, p”, ćwiczenia analizy i syntezy sylabowej i głoskowej.
 • Utrwalenie znajomości nazw i rozpoznawanie kształtów figur geometrycznych.
 • Poznawanie nazw i wyglądu statków kosmicznych oraz ubrań astronautów.
 • Porównywanie liczebności zbiorów, , ćwiczenie umiejętności kodowania i dekodowania.
 • Wyrażanie ekspresji twórczej podczas konstruowania rakiet i pojazdów kosmicznych.
 • Nauka piosenki , kształtowanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu, rozwijanie kreatywności i wyobraźni.

IV. PREHISTORYCZNY ŚWIAT

 • Zaciekawienie historią, zachęcanie do dbania o pamiątki i relikty przeszłości.
 • Uświadomienie roli muzeum w życiu człowieka.
 • Zapoznanie z zawodem archeologa, paleontologa.
 • Poszerzenie wiadomości o dinozaurach.
 • Zachęcanie do zabaw badawczych i wyciągania z nich wniosków.
 • Wprowadzenie litery „J, j”, rozwijanie analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego i pozyskiwania z niego wiadomości.
 • Rozwijanie kreatywności, wyobraźni, pobudzanie i stymulowanie zmysłów.

WIERSZE I PIOSENKI

W orkiestrze

Dziś nauczę Was,
Jak w orkiestrze. 2x
Wyczarujmy dźwięki
Ty i Ja.

Nawet kiedy

Nawet kiedy deszcz.
kap, kap – z nieba kapie,
a zaspany miś
chrapu, chrapu, chrapie,
wstaję raz, dwa, trzy
i wesoło mi.

Ref: Dzień dobry wam! Tra la la la la!
Chodź, przytul się!
Tra la la la la!
Bo wszystko gra,
Gdy przyjaciel piątkę da!

Tup, tup, tup, tup, tup
Idę do przedszkola.
Tutaj „Hej, hej, hej!”
Każdy do mnie woła.
Ina raz, dwa, trzy
Przybijają żółwia mi!

Ref: Dzień dobry wam!

A śniadanko mniam,
Mniam, mniam, mniam zjadamy
I zajęcia wnet
Z panią zaczynamy.
Zabaw znamy sto.
Kciuki w górę! To jest to!

Pan Astronom mówi o Słońcu

Dlaczego Słońce świeci?
To jasne jest od razu,
Jeśli się wie, że Słońce
To wielka kula gazów.
Te gazy wciąż się tłoczą,
Te gazy wciąż są w ruchu
I żarzą się i prażą
W słonecznym wielkim brzuchu.
Słońce to kula gazów,
To gwiazda rozżarzona,
Stąd właśnie płynie światło,
Stąd płynie ciepło do nas.
Popatrzcie naokoło:
To wszystko, co widzicie-
Świat roślin, ludzi, zwierząt-
Słońcu zawdzięcza życie.

Wesołe dinozaury

Dinozaury to takie stworzenia,
których już od dawna na świecie nie ma.

Niektóre były duże, wielkości wieżowca,
a inne małe, na przykład jak owca.

Drapieżny tyranozaur był groźny szalenie,
jego się bało każde stworzenie.

Jak szedł to wokół ziemia drżała,
siał pośród zwierząt strachu bez mała.

Największe były brontozaury chyba,
ich szyje sięgały prawie do nieba.

Skubały listki z koron drzew,
smakował im także mały krzew.

Pterozaury to gady, które latały,
one naszym ptakom początek dały.

Diplodoki to gady pływające,
ich rozmiary były imponujące.

Dinozaury wyginęły miliony lat temu
i do dzisiaj nie wiemy czemu.

MC

Magda Czerwińska

Nauczyciel

BA

Bogumiła Andrejew

Nauczyciel

CJ

Czesława Jabłońska

Pracownik obsługi