Grupy

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze
na miesiąc Marzec 2023.

MC

Magda Czerwińska

Nauczyciel

BA

Bogumiła Andrejew

Nauczyciel

CJ

Czesława Jabłońska

Pracownik obsługi