Grupy

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze
na miesiąc Kwiecień 2023.

Od kurnika do świątecznego koszyka

 • zapoznanie z życiem i pracą na wsi, utrwalenie nazw zwierząt gospodarskich oraz budynków, w których mieszkają,
 • ćwiczenie percepcji wzrokowej, utrwalanie kształtu poznanych liter,
 • utrwalenie wiedzy na temat domów zwierząt, rozpoznawanie poszczególnych członków rodzin zwierzęcych i utrwalanie ich nazw,
 • utrwalanie umiejętności przeliczania i tworzenia zbiorów, utrwalanie cech wielkościowych,
 • rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej,
 • zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi, ukazanie wartości tradycji,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • zapoznanie z technikami ozdabiania jajek, utrwalenie wiedzy dotyczącej zawartości koszyczka wielkanocnego,

Dbamy o naszą planetę

 • zapoznanie z pojęciem i przedmiotem „globus”, budowanie poczucia odpowiedzialności za planetę,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • poszerzenie wiedzy na temat kolorów śmietników i surowców, które do nich należy wrzucać, kształtowanie umiejętności segregowania śmieci,
 • poszerzenie słownika czynnego, zwracanie uwagi na wyrazy rymujące się,
 • zapoznanie z informacjami dotyczącymi odnawialnych źródeł energii,
 • doskonalenie czynności matematycznych, w tym liczenia i pomiaru długości, utrwalenie cech wielkościowych, rozwijanie orientacji w przestrzeni,
 • zapoznanie ze sposobami oszczędzania wody, utrwalanie wiedzy o sprzętach domowych związanych z wodą,
 • utrwalenie pojęcia "recykling", zachęcanie do nadawania odpadom drugiego życia, stymulowanie wielu zmysłów,

Na wiosennej łące

 • uwrażliwianie na otaczającą przyrodę, budowanie pozytywnej postawy wobec pracy owadów zapylających,
 • ćwiczenie percepcji wzrokowej,
 • wprowadzenie litery „ł”, „Ł”, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
 • poznanie różnicy między pojęciami „pionowe” i „poziome”, zapoznanie się z przyrządami do mierzenia,
 • kształtowanie świadomości przyrodniczej i poczucia empatii i troski,
 • rozwijanie motoryki małej i dużej,< • ćwiczenie koncentracji, • poznanie ziół rosnących na polskich łąkach, zachęcanie do obserwacji owadów,

Kto nam pomoże?

 • uważne słuchanie tekstu literackiego i budowanie wypowiedzi na jego temat,
 • poszerzenie wiedzy na temat pracy strażaków, ćwiczenie, jak zadzwonić po straż pożarną w nagłym wypadku,
 • rozwijanie logicznego myślenia i poczucia następstwa czasu,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • zapoznanie z pracą policjanta oraz zasadami panującymi na drodze,
 • rozwijanie aparatu mowy,
 • wykonywanie prostych operacji na zbiorach,
 • zapoznanie z pracą lekarza, zapoznanie ze zdrowym stylem życia,
 • utrwalanie numerów alarmowych, kształtowanie umiejętności wzywania pomocy w nagłych wypadkach,

WIERSZE I PIOSENKI

Poranek Anna Aschenbach

Czekam na ten jasny ranek,
kiedy złoty dzwon zaśpiewa.
Gałązkami, listeczkami
zawtórują drzewa.
Wstanę szybko, misia zbudzę,
w wielką podróż go zabiorę,
barankami, pisankami
po świątecznym stole.
I będziemy razem pisać,
krzywo, prosto, jak się uda,
białym lukrem po mazurkach
wielkanocne cuda.

Kosz na śmieci Dorota Gellner

Raz widziały w parku dzieci,
co wyprawiał kosz na śmieci.
Pod czerwone wziął się boki
i urządzał dzikie skoki.
Przez parkowe pędził dróżki,
rozrzucając szkła i puszki.
I przemykał alejkami z papierami za uszami.
Tu coś zgubił, tam coś rzucił,
wreszcie w krzakach się przewrócił.
Zawołały w końcu dzieci:
– Kosz na śmieci? I tak śmieci?!
Kosz zza krzaka nos wystawił,
śmietnikowy strój poprawił,
spod śmieciowej zerknął grzywki.
– Chciałem, trochę mieć rozrywki.
Od lat w jednym miejscu stałem...
Nikt z nas nie jest ideałem!

Wiosenny krakowiak Sł. i muz. A. Furmanik-Celejewska

Na zielonej łące skaczą dwa zające.
Żabki im wtórują, głośno przytupują.

Ref: Dwa zające wokół krzaczka
Tańczą sobie krakowiaczka.
Pięta, palec, palec, pięta,
Tańczy żabka uśmiechnięta.

Słychać śpiew kukułki, brzęczą żółte pszczółki.
Wietrzyk im wtóruje, cicho podmuchuje.

Ref: Ku, ku, bzyk, bzyk, wokół krzaczka
Grają dzisiaj krakowiaczka.
Obrót w lewo, obrót w prawo,
Psotny wietrzyk tańczy żwawo.

Tańczą dwa motylki i nie tracą chwilki
Bociek im wtóruje, pięknie dziś tańcuje.

Ref: Dwa motyle wokół krzaczka
Tańczą sobie krakowiaczka.
Skacze bociek wąską dróżką
Raźno przytupuje nóżką.

Głowa, ramiona, kolana, pięty

A gimnastyka dobra sprawa,
dla nas wszystkich to zabawa.
Ręce w górę i przód, i w bok,
skłon do przodu, w górę skok!
Głowa, ramiona, kolana, pięty,
kolana, pięty, kolana, pięty.
Głowa, ramiona, kolana, pięty,
oczy, uszy, usta, nos!

MC

Magda Czerwińska

Nauczyciel

BA

Bogumiła Andrejew

Nauczyciel

CJ

Czesława Jabłońska

Pracownik obsługi