Grupy

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze
na miesiąc Maj 2023.

Majowe święta

 • poznanie legendy o początkach państwa polskiego, poznanie symboli narodowych, kształtowanie świadomości różnic kulturowych i językowych między mieszkańcami poszczególnych krajów, kształtowanie poczucia przynależności do narodu, rozbudzanie postawy patriotycznej
 • poznanie symboli narodowych, kształtowanie postawy patriotycznej, doskonalenie umiejętności uważnego słuchania, rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej oraz słuchu fonemowego, ćwiczenie umiejętności grafomotorycznych
 • poznanie wybranych charakterystycznych miejsc Polski, symboli miast, ćwiczenie logicznego myślenia, umiejętności odwzorowywania i kodowania, rozbudzanie zainteresowania przeprowadzaniem prostych eksperymentów przyrodniczych, rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy
 • zapoznanie z wybranymi tańcami ludowymi i strojami regionalnymi, nauka tańca ludowego, uwrażliwienie na różnorodność muzyczną poszczególnych regionów Polski, budzenie przywiązania i szacunku do ojczyzny
 • utrwalanie wiadomości na temat symboli narodowych, kształtowanie postawy patriotycznej, wprowadzenie podstawowych informacji na temat Unii Europejskiej i niektórych państw członkowskich, rozwijanie wielu zmysłów, budowanie wypowiedzi

Od pomysłu aż po dach

 • poznanie różnych typów budynków, kształtowanie umiejętności klasyfikowania domów ze względu na pełnioną funkcję i na budowniczych, rozwijanie sprawności ruchowej, ćwiczenie zdolności wypowiadania się całym zdaniem, rozwijanie kreatywności podczas wykorzystywania różnorodnych technik plastycznych, kształtowanie umiejętności wyciągania i formułowania wniosków, doskonalenie umiejętności współpracy w grupie
 • wprowadzenie litery h, H, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, uważne słuchanie, rozwijanie umiejętności grafomotorycznych, rozpoznawanie liter, którymi dzieci są zainteresowane na skutek zabawy, rozwijanie umiejętności współpracy
 • poznanie nazw domów budowanych przez zwierzęta, doskonalenie umiejętności matematycznych: klasyfikowania, przeliczania, rozróżniania figur geometrycznych, rozwijanie zasobu słownictwa, uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych i plastyczno-techniczno-sensorycznych, ćwiczenie umiejętności współpracy
 • poznanie nazw materiałów budowlanych, utrwalenie nazw związanych z budową domu i osobami pracującymi przy budowie domu, utrwalanie stosunków przestrzennych oraz cech wielkościowych, kształtowanie poczucia pulsu w muzyce, rozwijanie umiejętności społecznych
 • utrwalanie wiedzy dotyczącej budowy domów w świecie ludzi i zwierząt, doskonalenie umiejętności konstrukcyjnych, rozwijanie kreatywności, rozwijanie integracji sensorycznej, budowanie poczucia wspólnoty

Święto rodziny

 • utrwalanie nazw emocji, rozwijanie świadomości, że emocje są nieodłącznym elementem życia, doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego i wypowiadania się jego temat, rozwijanie postawy szacunku i życzliwości wobec najbliższych
 • umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich i wypowiadania się na ich temat, uświadomienie wartości, jaką jest rodzina, w tym rodzeństwo, wspomaganie rozwoju społecznego, poszerzanie słownika czynnego, rozwijanie umiejętności grafomotorycznych, kształtowanie poczucia obowiązku
 • ćwiczenie umiejętności klasyfikacji ze względu na podaną cechę, kształtowanie umiejętności rozpoznawania kolorów, rozwijanie orientacji przestrzennej, ćwiczenie słuchania tekstów literackich ze zrozumieniem, kształtowanie poczucia przynależności do rodziny, rozwijanie ciekawości poznawczej i kreatywności poprzez eksperymentowanie
 • zapoznanie z nową piosenką o tematyce rodzinnej, budzenie wrażliwości muzycznej, rozwijanie sprawności fizycznej, doskonalenie umiejętności dramowych, doskonalenie współpracy w grupie
 • rozwijanie zdolności manualnych, poznawanie świata różnymi zmysłami, wzbogacanie słownika czynnego, podkreślanie wartości, jaką jest rodzina, wyrażanie radości z własnoręcznego przygotowywania upominków dla najbliższych, podsumowanie zdobytej wiedzy

Jak powstaje…?

 • kształtowanie wiedzy na temat zależności między pracą a wynagrodzeniem, wzbogacanie wiedzy dotyczącej rodzajów zawodów i przedmiotów potrzebnych do ich wykonywania, rozwijane sprawności ruchowej, doskonalenie umiejętności pracy w grupie
 • poznanie procesu powstania wełnianych ubrań, zapoznanie z różnego rodzaju materiałami i przyborami krawcowej, wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich, wzbogacanie słownika czynnego, rozwijanie sprawności motorycznej, kształtowania umiejętności współdziałania w grupie
 • rozpoznawanie i podawanie nazw przetworów mlecznych, zapoznanie z etapami produkcji przetworów mlecznych, wdrażanie właściwych nawyków żywieniowych, utrwalanie umiejętności matematycznych (przeliczania, dodawania, odejmowania na konkretnych obiektach, odwzorowywania), zachęcanie do przeprowadzania eksperymentów i wyciągania z nich wniosków
 • poznanie nazw instrumentów i sposobów wydobywania z nich dźwięków, wzbogacanie słownika czynnego o terminy związane z muzyką, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, utrwalanie poznanej piosenki, uwrażliwianie na dźwięki w otaczającym nas świecie
 • poszerzenie wiedzy na temat sposobu powstawania ciasta oraz produktów z ciasta (pieczywo, makarony itp.), zapoznanie z zawodem piekarza, rozwijanie motoryki małej, stymulowanie wielu zmysłów, doskonalenie umiejętności współpracy, poznanie powiedzenia „masz babo placek”, utrwalenie wiedzy dzieci.

WIERSZE I PIOSENKI

Piosenka dla Mamy

Jeszcze śpi wiosenna łąka
A już słychać ptaków śpiew.
Kwiaty swe podnoszą głowy,
Kto nas tutaj budzić chce?
La, la,la, la, la, la, la, la, la.
Kto nas tutaj budzić chce?

Są tu maki i bławatki
I stokrotek chyba sto.
Wybierajmy najpiękniejsze,
Zróbmy prezent, że ho, ho!
La, la, la, la, la, la, la, la, la
Zróbmy prezent, że ho, ho!

Już bukiety są gotowe,
Wszystkie pozbieramy w mig.
To dla mamy, to dla taty.
O jak pachną, a, a, psik!
La, la, la,la, la, la, la, la, la
O jak pachną, a, a, psik

A, a, a, ,a – psik!
Mamo! Tato! Na zdrowie!

Kosz na śmieci Dorota Gellner

Raz widziały w parku dzieci,
co wyprawiał kosz na śmieci.
Pod czerwone wziął się boki
i urządzał dzikie skoki.
Przez parkowe pędził dróżki,
rozrzucając szkła i puszki.
I przemykał alejkami z papierami za uszami.
Tu coś zgubił, tam coś rzucił,
wreszcie w krzakach się przewrócił.
Zawołały w końcu dzieci:
– Kosz na śmieci? I tak śmieci?!
Kosz zza krzaka nos wystawił,
śmietnikowy strój poprawił,
spod śmieciowej zerknął grzywki.
– Chciałem, trochę mieć rozrywki.
Od lat w jednym miejscu stałem...
Nikt z nas nie jest ideałem!

Wierszyk dla Mamy

Choć serduszko moje małe,
Tobie dziś oddaję całe.
Byś na zawsze pamiętała
I podziękę moją znała.
Za to wszystko coś zrobiła,
Za to, żeś mnie urodziła,
I, że byłaś mą ostoją,
Za to żeś jest matką moją.
Ślę życzenia a nie kwiatki
Oraz miłość na Dzień Matki.

Wiersz „W jakim kraju?” Michał Rusinek

Ja swój kraj mam przy sobie.
Bo gdziekolwiek krok zrobię,
tam, gdzie stopy postawię:
na asfalcie, na trawie
- zaraz kraj mój wyrasta.
Są w nim wioski i miasta,
lasy, góry i pola,
rzek rozległe zakola,
drogi oraz bezdroże.
Nawet morze być może.
A choć brzmi to jak ściema,
Granic w nim nie ma.

Piosenki i zabawy ludowe

JAWOR

Jawor, jawor.
Jaworowi ludzie,
Co wy tu robicie?
Budujemy mosty
Dla pana starosty.
Tysiąc koni przepuszczamy,
A jednego zostawiamy.

MOJA MARYNECZKA

Moja Maryneczka robotna była.
Wzięła kądziołeczkę, po wsi chodziła.
Jak przędzie,
tak mota,
moja Maryneczka robotna.
Jak przędzie,
tak przędzie,
moja Maryneczka jest wszędzie.

JULIJANKA

Moja Julijanko,
Klęknij na kolanko.
Podeprzyj się w boczki,
Chwyć się za warkoczki.
Umyj się, uczesz się
I wybieraj kogo chcesz!

MC

Magda Czerwińska

Nauczyciel

BA

Bogumiła Andrejew

Nauczyciel

CJ

Czesława Jabłońska

Pracownik obsługi