Grupy

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze
na miesiąc Czerwiec 2023.

Dzień Dziecka

 • zapoznanie z prawami i obowiązkami dzieci, kształcenie umiejętności społecznych, współdziałanie w grupie, uczenie tolerancji wobec innych osób
 • czytanie globalne i dzielenie wyrazów na sylaby, rozwijanie poczucia odpowiedzialności wobec domowego pupila, utrwalanie przekonania, że zwierzę może być przyjacielem człowieka,, poszerzanie wiedzy na temat zwierząt domowych i sposobów dbania o nie
 • zachęcanie do wykonywania eksperymentów i wyciągania wniosków, kształcenie umiejętności liczenia, porównywania liczebności i budowania figur przestrzennych,
 • wyrażanie ekspresji twórczej, poruszanie się w rytmie muzyki, uważne słuchanie i odtwarzanie rytmów, rozwijanie małej motoryki,
 • poznanie popularnych zabaw dziecięcych z różnych stron świata, stymulowanie wielu zmysłów, uświadamianie, że ludzie z różnych stron świata, mimo różnic, mają ze sobą wiele wspólnego, wspomaganie rozwoju społecznego, w tym tolerancji

Wielka wyprawa

 • poznanie źródeł wiedzy o świecie, charakterystycznych obiektów w innych krajach i ciekawostek o nich
 • uważne słuchanie utworu, doskonalenie percepcji słuchowej, utrwalanie i poszerzenie wiadomości o środkach transportu, globalne czytanie, dzielenie nazw pojazdów na sylaby, wskazywanie pierwszej i ostatniej głoski w wyrazach
 • doskonalenie umiejętności matematycznych, liczenie elementów, odwzorowywanie, utrwalanie i poszerzanie wiedzy na temat zwierząt egzotycznych,
 • poznanie muzyki z różnych stron świata, wyrażanie radości z zabaw ruchowych do muzyki (w tym do muzyki klasycznej), rozwijanie muzykalności i wrażliwości muzycznej, poszerzenie wiedzy na temat instrumentów muzycznych z różnych stron świata
 • poznanie przypraw z różnych krajów, utrwalenie wiadomości o wakacyjnych środkach transportu, rozwijanie i pobudzanie zmysłu smaku, dotyku i zapachu, rozwijanie chęci podróżowania i otwartości na inne kultury

Smaki i zapachy lata

 • utrwalanie wiadomości na temat lata, poszerzenie wiedzy na temat letnich zabaw i wakacyjnych przygód
 • poznanie sposobów na zachowanie wspomnień, budzenie wrażliwości na otaczającą przyrodę, zapoznanie z malarstwem jako formą sztuki,
 • doskonalenie umiejętności matematycznych, liczenie elementów, odwzorowywanie, zachęcanie do przeprowadzania eksperymentów i wyciągania wniosków, poznanie zjawisk atmosferycznych występujących latem, zapoznanie z wagą szalkową, wspieranie percepcji słuchowej, budowanie wypowiedzi, eksperymentowanie z kolorami
 • wyodrębnianie pierwszych głosek wyrazów, uwrażliwianie na muzykę, rozwijanie percepcji słuchowej przez zabawy z odgłosami i instrumentami
 • stymulowanie wielu zmysłów, poszerzanie wiedzy na temat letnich przysmaków, rozwijanie sprawności manualnej, nauka obdarzania uwagą innych osób

Wakacyjne przygody

 • zapoznanie z zasadami bezpiecznego zachowania się na wakacjach, doskonalenie wiedzy dotyczącej prawidłowego zachowania się na wyjeździe
 • zapoznanie ze sztuką i folklorem góralskim oraz z cechami górskiego krajobrazu i górskiej przyrody, zapoznanie z zasadami zachowania się w parku narodowym, kształtowanie poszanowania dla kultury góralskiej, ćwiczenie umiejętności grafomotorycznych, czytanie globalne i dzielenie na sylaby wyrazów, określanie cech rzeczy (podawanie przymiotników)
 • zapoznanie z różnymi zjawiskami dotyczącymi zachowania się wody, rozwijanie małej motoryki, kształcenie spostrzegawczości, określanie położenia rzeczy (z prawej strony, z lewej strony, nad), liczenie na konkretach, w tym na materiale naturalnym
 • przypomnienie wyglądu nut i zapisów nutowych, poznanie gamy, nauka planowania wydarzeń i pracy z kalendarzem (w tym przypomnienie nazw dni tygodnia), uwrażliwianie na muzykę, ćwiczenie pamięci, zapoznanie z pojęciem „szanty” oraz z przykładowymi utworami tego typu.

WIERSZE I PIOSENKI

Jestem muzykantem

Jestem muzykantem konszabelantem.
My muzykanci konszabelanci.
Ja umiem grać.
My umiemy grać.
Na flecie.
Na flecie.
Fi-ju fi-ju, fi-ju fi-ju, fi-ju fi-ju, fi-ju fi-ju, 2x
Fi-ju, fi-ju fi-ju, fi- ju fi-ju fi-ju Fiu!

Jestem muzykantem konszabelantem.
My muzykanci konszabelanci.
Ja umiem grać.
My umiemy grać.
Na bębnie.
Na bębnie.
Bum ta ra ra, bum ta ra ra, bum ta ra ra, bum ta ra ra 2x
Bum ta r ara, bum ta r ara, bum ta r ara Bum!

Jestem muzykantem konszabelantem.
My muzykanci konszabelanci.
Ja umiem grać.
My umiemy grać.
Na gitarze.
Na gitarze.
Szarpię ją i głaszczę ją, i szarpię ją i głaszczę ją, 2x
I szarpię ją i głaszczę ją, i szarpię ją, że Hej!

Jestem muzykantem konszabelantem.
My muzykanci konszabelanci.
Ja umiem grać.
My umiemy grać.
Na trójkącie.
Na trójkącie.
Plim-pu, plim-pu, plim-pu, plim-pu, plim-pu, plim-pu, 2x
Plim-pu, plim-pu, plim-pu, plim-pu, plim-pu Plim!

Jestem muzykantem konszabelantem.
My muzykanci konszabelanci.
Ja umiem grać.
My umiemy grać.
Na trąbce.
Na trąbce.
Tru tu tu tu, tru tu tu tu, tru tu tu tu, tru tu tu tu 2x
Tru tu tu tu, tru tu tu tu, tru tu tu tu, Bęc!

Na pożegnanie

Szumią zboża, pachną łąki
Czerwiec tańczy wokół nas
Odchodzimy już z przedszkola
Bo wakacji nadszedł czas.
Lipiec, sierpień szybko miną
Wnet przywita szkoła nas.
Uczyć się będziemy pilnie,
Wiedza to największy skarb !

Odkrywamy świat

Mama mówi, że najlepiej zrobić tak!
Tata ciągle nam udziela dobrych rad.
Babcia z dziadkiem dorzucają swe trzy grosze
I najchętniej by trzymali nas pod kloszem.

Ref: A my chcemy gonić własne marzenia,
szukać drogi, którą wskaże nam wiatr.
Chcemy z wami odkrywać skrzynie pełne tajemnic,
które kryje przed nami świat.

Dziś jesteśmy piratami na sto dwa!
Jutro statkiem polecimy aż do gwiazd!
I spiszemy się na pewno znakomicie,
jeśli tylko nam się bawić pozwolicie.

Ref: A my chcemy gonić własne marzenia,
szukać drogi, którą wskaże nam wiatr.
Chcemy z wami odkrywać skrzynie pełne tajemnic,
które kryje przed nami świat.

Rejs w nieznane

Wypływamy, wypływamy
W rejs dokoła świata, w rejs dokoła świata
Morskim szlakiem, morskim szlakiem,
Poprowadzi mapa, poprowadzi mapa.

Ref: Czeka na nas przygód wiele,
Więc ruszajmy przyjaciele.
Każdy z nas jest teraz bratem piratem.

Odnajdziemy, odnajdziemy
Skarbów pełną skrzynię, skarbów pełną skrzynię.
I wrócimy, i wrócimy,
Nim pół roku minie, nim pół roku minie.

Ref: Czeka na nas przygód wiele,
Więc ruszajmy przyjaciele.
Każdy z nas jest teraz bratem piratem.

A w tej skrzyni, a w tej skrzyni
Będzie czekolada, będzie czekolada
I z papai, i z papai
Pyszna lemoniada, pyszna lemoniada.

Ref: Czeka na nas przygód wiele,
Więc ruszajmy przyjaciele.
Każdy z nas jest teraz bratem piratem.

MC

Magda Czerwińska

Nauczyciel

BA

Bogumiła Andrejew

Nauczyciel

CJ

Czesława Jabłońska

Pracownik obsługi