Grupy

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze
na miesiąc Wrzesień 2023.

 1. Temat I: W przedszkolu
 2. Temat II: Moja miejscowość
 3. Temat III: Ja, ty i środowisko
 4. Temat IV: Dary jesieni
 • Integrowanie się z grupą rówieśniczą.
 • Poznanie topografii przedszkola.
 • Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
 • Stosowanie podstawowych zwrotów grzecznościowych dzień dobry, do widzenia, proszę, przepraszam, dziękuję.
 • Wdrażanie do samodzielności w codziennych czynnościach porządkowych, samoobsługowych, higienicznych.
 • Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
 • Wdrażanie do zgodnej zabawy w małych grupach, dzielenie się zabawkami, przestrzenią do zabawy; równe traktowanie wszystkich kolegów.
 • Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.
 • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja.
 • Poznanie pracy policjanta, lekarza, pielęgniarki – atrybuty zawodów.
 • Opanowanie umiejętności prawidłowego mycia rąk.
 • Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała, szczegółów twarzy.
 • Nazywanie stanów emocjonalnych; rozpoznawanie ich na podstawie mimiki.
 • Dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku ze zmianą pory roku.
 • Rozwijanie słownika czynnego o nazwy atrybutów w zawodach osób pracujących w przedszkolu, policjanta, lekarza, pielęgniarki, nazw owoców.
 • Kształtowanie umiejętności nazywania owoców krajowych i zagranicznych.
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
 • Wdrażanie do posługiwanie się pojęciami oznaczającymi cechy przedmiotów – kolor, wielkość, przeznaczenie.
 • Kształcenie umiejętności porównywania, klasyfikowania, szeregowania, kontynuowania rytmu;
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Układanie krótkich zdań na podany temat.
 • Kształtowanie analizy i syntezy sylabowej wyrazów.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

WIERSZE I PIOSENKI

Wesołe powitanie

Dziś wesoło się witamy.
Wszystkich w koło pozdrawiamy,
z tyłu, z przodu, wokół nas.
Już zabawę zacząć czas.
Zatańcz ze mną taniec mój,
rączki w górę, rączki w dół.
Całe ciało wprawiaj w ruch,
główkę, nóżki oraz brzuch.
Porusz troszkę bioderkami,
dotknij łokci, kolankami,
Lewą ręką chwyć za włos,
prawą złap się za swój nos.
Zatańcz ze mną taniec mój...

Gimnastyka M. Szczepańska

Gimnastyka to podstawa
i dla zdrowia, ważna sprawa.
Ręce w górę, potem w bok
i do przodu wielki skok.
A gdy zrobisz ukłon nisko,
wiedz, że sukces jest już blisko.

Do góry i na dół sł. i muz. A. Tomczak

Do góry i na dół
W bok, bok, bok
Do przodu, do tyłu
Skok, skok, skok
Ruszamy biodrami
Raz, dwa, trzy
I trzęsiemy kolanami
Teraz wszystko powtarzamy
I już tego dosyć mamy:-) HEJ!

MC

Magda Czerwińska

Nauczyciel

BA

Bogumiła Andrejew

Nauczyciel

CJ

Czesława Jabłońska

Pracownik obsługi