Grupy

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze
na miesiąc Październik 2023.

 1. Temat I: W zdrowym ciele zdrowy duch
 2. Temat II: Jesienią w parku
 3. Temat III: Jesienią w lesie
 4. Temat IV: Przygotowania do zimy
 • Przestrzeganie zasad zgodnego współżycia zawartych w kodeksie przedszkolaka.
 • Przestrzeganie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
 • Koncentrowanie uwagi na innych osobach.
 • Uczestniczenie w zabawach integracyjnych, w kole, ze śpiewem, itp.
 • Odbieranie otaczającego nas świata poprzez różne zmysły.
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
 • Rozwijanie umiejętności składania obrazków z części.
 • Kształtowanie umiejętności porządkowania zdarzeń w historyjce obrazkowej.
 • Zachęcanie do aktywnego współdziałania podczas przygotowywania różnorodnych potraw – próbowanie własnych wyrobów.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: park, las, borowik, maślak, cebula.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
 • Rozwijanie zainteresowania pracą weterynarza, leśniczego.
 • Motywowanie do wypowiadania się w różnorodnych formach plastycznych.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Kształtowanie wrażliwości na potrzeby zwierząt.

WIERSZE I PIOSENKI

Walczyk liści sł. i muz. M.A. Szwejda

Liście, liście listeczki, la. La, la, la, la, la,
To jesienne córeczki, la, la, la, la, la, la.
Wirowały, wirowały, kolorami zachwycały.
Wirowały, wirowały, cały dzień.
Liście, liście listeczki, la. La, la, la, la, la,
To jesienne córeczki, la, la, la, la, la, la.
Wirowały, wirowały, kolorami zachwycały.
Wirowały, wirowały, cały dzień.
Liście, liście listeczki, la. La, la, la, la, la,
To jesienne córeczki, la, la, la, la, la, la.
Wirowały, wirowały, kolorami zachwycały.
Wirowały, wirowały, cały dzień.

Piękne dźwięki M. Szczepańska

Każde dziecko dla was dziś,
śpiewa do piosenki
W ręce swe instrument bierz,
zagraj piękne dźwięki /2x
Na bębenku ram, tam, tam.
Na grzechotce gram, gram, gram.
Na dzwoneczkach dzyń, dzyń, dzyń.
Z rytmem płyń.

Przybywa jesień B. Forma

Spadają liście,
szeleszczą wkoło,
wiatr je unosi,
gwiżdżąc wesoło.
Lecą kasztany,
cieszą się dzieci.
Słabiej niż latem
słoneczko świeci.
Nagle żołędzie
z drzewa spadają,
chętnie je zaraz
wszyscy zbierają.
Piękne korale
ma jarzębina,
to znak, że jesień
już się zaczyna.

MC

Magda Czerwińska

Nauczyciel

BA

Bogumiła Andrejew

Nauczyciel

CJ

Czesława Jabłońska

Pracownik obsługi