Grupy

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze
na miesiąc Listopad 2023.

Tydzień I. Na starej fotografii

 • Budzenie zainteresowania czytaniem, rozwijanie percepcji słuchowej, kształtowanie sprawności grafomotorycznej, rozwijanie ciekawości poznawczej i samodzielności
 • Rozwijanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu, właściwe reagowanie ruchem na umówione sygnały, rozwijanie samodzielności podczas czynności samoobsługowych
 • Rozwijanie słownika czynnego, rozwijanie percepcji słuchowej, uświadamianie przynależności do rodziny
 • Zapoznanie z pracą fotografa, rozwijanie sprawności manualnej i wyobraźni twórczej, budzenie zaciekawienia zawodami w najbliższym otoczeniu , przestrzeganie zasad właściwego zachowania w miejscach publicznych
 • Rozwijanie słownika czynnego, kształtowanie sprawności fizycznej – rozwijanie szybkości i zwinności, rozwijanie koncentracji uwagi, rozwijanie samodzielności w codziennych czynnościach samoobsługowych

Tydzień II. Jesienna muzyka

 • Nazywanie i wskazywanie elementów pogody, rozwijanie umiejętności językowych, rozwijanie percepcji słuchowej, nabywanie umiejętności ubierania się odpowiednio do pogody
 • Wskazywanie i nazywanie elementów stroju, kształtowanie logicznego myślenia, nabywanie umiejętności ubierania się odpowiednio do pogody
 • Rozwijanie słownika czynnego, rozwijanie wrażliwości sensorycznej, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, nabywanie umiejętności ubierania się odpowiednio do pogody
 • Rozwijanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu, rozwijanie percepcji słuchowej, rozwijanie ciekawości poznawczej i zainteresowania środowiskiem przyrodniczym
 • Rozwijanie umiejętności interpretowania muzyki za pomocą ruchu, kształtowanie sprawności fizycznej – rozwijanie szybkości i zwinności, koncentrowanie uwagi na czynnościach nauczyciela

Tydzień III. Mali artyści

 • Kształtowanie umiejętności wokalnych, rozwijanie ekspresji i wrażliwości muzycznej, rozwijanie umiejętności współpracy, kształtowanie umiejętności sprzątania po zabawie, odkładanie zabawek na miejsce
 • Rozwijanie ekspresji plastycznej, kształtowanie sprawności manualnej, kształtowanie umiejętności sprzątania po sobie , odkładania zabawek i narzędzie na miejsce
 • Rozwijanie słownika czynnego – zapoznanie z pracą i akcesoriami rzeźbiarza, kształtowanie sprawności manualnej i motoryki małej, wdrażanie do nawiązywania relacji opartych uprzejmości i pomocy
 • Kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi poprawnych pod względem logicznym, kształtowanie myślenia matematycznego, rozwijanie ekspresji twórczej, wdrażanie do nawiązywania relacji opartych uprzejmości i pomocy
 • Rozwijanie czynnego słownika, kształtowanie szybkości, skoczności i zwinności, rozwijanie logicznego myślenia, wdrażanie do nawiązywania relacji opartych uprzejmości i pomocy

Tydzień IV. Ciepło i miło

 • Pokazywanie i nazywanie różnorodnych elementów ubrań, rozwijanie logicznego myślenia, rozwijanie samodzielności w nakładaniu ubrań wierzchnich
 • Rozwijanie logicznego myślenia, rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowo – słuchowej, rozwijanie samodzielności w nakładaniu ubrań wierzchnich
 • Rozwijanie słownika czynnego, rozwijanie logicznego myślenia i percepcji wzrokowej, rozwijanie i umiejętności prawidłowego nakładania butów
 • Rozwijanie sprawności językowej, rozwijanie ekspresji i wrażliwości muzycznej, rozwijanie umiejętności samodzielnego i sprawnego ubierania się
 • Budzenie zainteresowania środowiskiem społecznym, kształtowanie szybkości, skoczności i zwinności, rozwijanie percepcji wzrokowej

WIERSZE I PIOSENKI

Pan listopad Sł. Z.Holska-Alberkier, muz. K. Kwiatkowska

Pan listopad gra na basie dylu, dylu, dyl, bum
Na jesiennym graniu zna się
trawką dotknął strun.

Ref: Wesoło gra muzyka, pada deszcz.
Świerszcz za kominem cyka
tańcz, gdy chcesz.

Pan listopad gra na bębnie bara, bara, bam
Z deszczem puka równo, pięknie koncert daje mu.

Ref: Wesoło gra muzyka...

Pan listopad gra na flecie fiju, fiju, fiu.
Z liści złotych ma berecik a kubraczek z nut.

Ref: Wesoło gra muzyka...

Jestem muzykantem

Jestem muzykantem - konszabelantem,
my muzykanci-konszabelanci.
Ja umiem grać, my umiemy grać.
- A na czym? -Na pianinie.
A pianino, i no, i no, a pianino, i no, i no,
A pianino, i no, i no, a pianino, bęc!k,

Jestem muzykantem - konszabelantem,
my muzykanci-konszabelanci.
Ja umiem grać, my umiemy grać.
- A na czym? - Na bębenku.
A bębenek, e-nek, e-nek, a bębenek e-nek, e-nek,
a bębenek, e-nek, e-nek, a bębenek, bęc!

Jestem muzykantem - konszabelantem,
my muzykanci-konszabelanci.
Ja umiem grać, my umiemy grać.
- A na czym? - Na puzonie.
Na puzonie, -onie, -onie, na puzonie, -onie, - onie,
na puzonie, -onie, - onie, na puzonie, bęc!

Deszczyk

Pada deszczyk Kap Kap Kap
Ty kropelki szybko łap!
Kropi deszczyk Puk, Puk, Puk
I nóżkami teraz tup!
Pada ciągle, raz po raz,
Moczy nogi, ręce, twarz...
Chyba na parasol czas?!
My się deszczu nie boimy
Do kałuży też wskoczymy!
Pada deszczyk Kap, Kap, Kap
My w kałuży Chlapu Chlap
I śmiejemy się radośnie,
Bo od deszczu wszystko rośnie!

MC

Magda Czerwińska

Nauczyciel

BA

Bogumiła Andrejew

Nauczyciel

CJ

Czesława Jabłońska

Pracownik obsługi