Grupy

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze
na miesiąc Grudzień 2023.

Tydzień I. Świąteczne pocztówki

 • Kształtowanie umiejętności rytmicznych i wokalnych, rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego, budzenie zainteresowania czytaniem, wdrażanie do nawiązywania serdecznych i przyjacielskich relacji z rówieśnikami
 • Rozwijanie słownika czynnego, budzenie zainteresowania czytaniem,
 • Rozwijanie koncentracji uwagi i logicznego myślenia, kształtowanie sprawności w liczeniu, usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej, wdrażanie do uważnego korzystania ze wspólnych zabawek
 • Rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie percepcji słuchowej
 • Kształtowanie sprawności fizycznej – szybkości i zwinności dzieci, rozwijanie percepcji wzrokowej, kształtowanie umiejętności inicjowania i zgodnej zabawy

Tydzień II. Zwierzęta zimą

 • Rozwijanie ciekawości poznawczej dzieci, kształtowanie wrażliwości na potrzeby zwierząt
 • Kształtowanie umiejętności językowych, kształtowanie zainteresowania środowiskiem przyrodniczym
 • Kształtowanie umiejętności pracy w zespole
 • Kształtowanie sprawności językowej – poprawne wypowiadanie się pod względem logicznym i gramatycznym, rozwijanie sprawności manualnej, kształtowanie wrażliwości na potrzeby zwierząt
 • Kształtowanie sprawności fizycznej – szybkości i zwinności dzieci, kształtowanie wrażliwości na potrzeby zwierząt

Tydzień III. Spotkanie przy wigilijnym stole

 • Kształtowanie poczucia rytmu, czerpanie radości z przygotowań do świąt
 • Kształtowanie umiejętności interpretowania muzyki za pomocą ruchu, rozwijanie myślenia logicznego, doskonalenie sprawności manualnej
 • Kształtowanie logicznego myślenia
 • Kształtowanie logicznego myślenia, czerpanie radości z przygotowań do świąt
 • Kształtowanie sprawności fizycznej – wzmacnianie mięśni ramion i nóg, rozwijanie słownika czynnego, doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej

Tydzień IV. Czekamy na święta

 • Rozwijanie percepcji słuchowej, tworzenie ciepłej, świątecznej atmosfery
 • Kształtowanie umiejętności wokalnych, aktywne uczestniczenie w tworzeniu świątecznej atmosfery
 • Rozwijanie percepcji słuchowej, tworzenie ciepłej, świątecznej
 • Wdrażanie do pracy w zespole
 • Aktywne uczestniczenie w tworzeniu świątecznej atmosfery

WIERSZE I PIOSENKI

Siedem reniferów

Saneczkami, saneczkami
Latam w górę w dół
I szybuję pod chmurami
Dzieląc je na pół

Bo mam odważnych siedem reniferów
One prowadzą zaprzęg mój
Z nimi przyjemnie jest tak latać
I góra dół i góra dół i góra dół x2

Dzwoneczkami, dzwoneczkami
Brzęczę dzyń, dzyń, dzyń
No i pędzę pod gwiazdami
A mój zaprzęg lśni

Bo mam odważnych siedem reniferów
One prowadzą zaprzęg mój
Z nimi przyjemnie jest tak latać
I góra dół i góra dół i góra dół x2

Mikołaj jest razem z nami

Szukam cię na dachu, szukam cię w kominie,
Szukam w lisiej norze, szukam też w pianinie.
A Święty Mikołaj przybył tu saniami,
Zjawił się znienacka, jest już razem z nami!

Dlatego...
Skacz, skacz, skacz dla niego!
Kręć się, kręć kolego!
Ręce w górę, ręce w dół, śpiewa nasz dziecięcy chór!

Szukam cię na dachu, szukam cię w kominie,
Szukam w lisiej norze, szukam też w pianinie.
A Święty Mikołaj przybył tu saniami,
Zjawił się znienacka, jest już razem z nami!

Dlatego...
Skacz, skacz, skacz dla niego!
Kręć się, kręć kolego!
Ręce w górę, ręce w dół, śpiewa nasz dziecięcy chór!

Jadą sanie

Jadą sanie z Mikołajem – hop, hop, hop
A Mikołaj się przechyla – w bok, bok, bok
Wciąż się śmieje i kołysze – ha, ha, ha
HO HO HO słychać przez ciszę – tak, tak, tak
Skręca w prawo, skręca w lewo,
Omal nie wpadł wprost na drzewo!

MC

Magda Czerwińska

Nauczyciel

BA

Bogumiła Andrejew

Nauczyciel

CJ

Czesława Jabłońska

Pracownik obsługi