Grupy

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze
na miesiąc Marzec 2023.

W kinie i w teatrze

 • poszerzenie wiedzy o kinie i teatrze, w tym również o właściwym zachowaniu podczas pobytu w tych miejscach, zachęcanie do wyrażania emocji podczas zabaw dramowych, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego i budowania wypowiedzi na jego temat, kształtowanie sprawności fizycznej,
 • wprowadzenie litery „z”, „Z”, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, poznanie nazw zawodów teatralnych, ćwiczenie aparatu mowy
 • zapoznanie z monetami i banknotami, doskonalenie umiejętności liczenia pieniędzy, rozwijanie umiejętności odczytywania dwóch współrzędnych (rząd i miejsce) oraz kodowania, poszerzanie wiedzy na temat widowni w kinie i teatrze, zachęcanie do wykonywania przestrzennych prac technicznych
 • poznanie piosenki, rozwijanie słuchu muzycznego i wyobraźni, zachęcanie do aktywności i zabawy, w tym do organizowania teatrzyków, zabaw dramowych i plastycznych

W świecie książek

 • kształtowanie nawyku czytania książek, odkładania ich na półkę i właściwych zachowań podczas czytania/oglądania książek, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego i budowania wypowiedzi na jego temat, kształtowanie umiejętności klasyfikowania według wybranej cechy, rozwijanie sprawności fizycznej
 • wprowadzenie litery „f”, „F”, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, utrwalenie wiedzy na temat funkcjonowania księgarni, biblioteki i czytelni oraz właściwych zachowań podczas pobytu w bibliotece, zachęcanie do dzielenia się książkami, wymiany nimi i wielokrotnego ich używania
 • doskonalenie czynności matematycznych, zapoznanie z procesem tworzenia książki, uświadomienie wartości pracy każdego człowieka w procesie tworzenia książki, poznanie zawodów związanych z powstawaniem książki,
 • poznanie nowej piosenki i nauka metodą ze słuchu, rozwijanie słuchu muzycznego i wyobraźni, doskonalenie umiejętności autoprezentacji, rozwijanie umiejętności plastycznych
 • utrwalenie wiedzy na temat książek, pobudzanie wielu zmysłów, wdrażanie do samodzielnej pracy, wyrażanie ekspresji twórczej podczas prac plastyczno-technicznych

Przebudzenie po zimie

 • utrwalenie wiedzy na temat rodzajów ubrań, zapoznanie z określeniem „ubierać się na cebulkę”, kształtowanie nawyku ubierania się adekwatnie do pogody, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego i budowania wypowiedzi na jego temat, zachęcanie do tworzenia prac plastyczno-technicznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów
 • wprowadzenie litery „g”, „G”, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, poszerzanie wiedzy na temat różnorodności zjawisk atmosferycznych, zapoznanie z przysłowiem: „w marcu jak w garncu”, rozwijanie umiejętności grafomotorycznych
 • kształtowanie umiejętności prowadzenia tabeli pogodowej, zachęcanie do systematycznej pracy, utrwalanie wiedzy na temat zjawisk atmosferycznych, zapoznanie z przyrządami do pomiaru temperatury oraz siły i kierunku wiatru, rozwijanie umiejętności matematycznych, zachęcanie do przeprowadzania eksperymentów i wyciągania z nich wniosków
 • zapoznanie z różnymi gatunkami ptaków i odgłosami, które wydają, kształtowanie wrażliwości na otaczającą przyrodę, rozwijanie wyobraźni dźwiękowej, współpraca w grupie, ćwiczenie orientacji w przestrzeni, wyrażanie radości z uczestniczenia w zabawach plastycznych, kształtowanie sprawności fizycznej
 • zapoznanie ze zjawiskiem powstawania tęczy, rozwijanie kreatywności i wyobraźni, pobudzanie i stymulowanie zmysłów

W wiosennym ogrodzie

 • poznanie narzędzi ogrodniczych, kształtowanie nawyku sprzątania, zwrócenie uwagi na konieczność wykonywania pewnych czynności w określonym czasie (co wynika z kalendarza i praw natury), ćwiczenie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego i wypowiadania się na jego temat, kształtowanie poczucia następstwa czasu
 • wprowadzenie litery „c”, „C”, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, poszerzanie wiedzy na temat cebul (jako warzyw i cebul kwiatów), rozwijanie umiejętności grafomotorycznych, zachęcanie do współpracy
 • doskonalenie czynności matematycznych, utrwalenie informacji o czynnikach niezbędnych do życia rośliny, zachęcanie do systematycznej pracy
 • poznanie piosenki i nauka jej na pamięć, rozwijanie słuchu muzycznego, wyobraźni i wrażliwości na otaczającą przyrodę, kształtowanie umiejętności dobrej zabawy w grupie, rozwijanie tężyzny fizycznej, ćwiczenie sprawności manualnej
 • utrwalenie wiedzy dotyczącej wiosennych roślin, stymulowanie wielu zmysłów, zachęcanie do wykonywania prac plastyczno-technicznych, rozwijanie sprawności manualnej

WIERSZE I PIOSENKI

Magia kina Sł. A. Frączek, muz. Jerzy Ostrowski

W pobliskim kinie w jednej z sal,
Statek kosmiczny ruszył w dal,
Gdy w drugiej sali niedaleko,
Mamut w hokeja grał nad rzeką.

Ref: I w tym tkiw właśnie magia kina,
I w tym tkwi właśnie kina czar,
Więc warto często w kinie bywać,
Warto, och warto! Ze wszech miar!

W pobliskim kinie, w trzeciej z sal,
Król właśnie wydał wielki bal,
A zaraz obok tuz za ścianą,
Rekin chrup! Chrupał łódź drewnianą.

Ref: I w tym tkiw...

W pobliskim kinie, w piątej z sal,
Dwa groźne wilki spotkał drwal,
Jeden cap! Drwala za ubranie...
Na szczęście tylko na ekranie!

Ref: I w tym tkiw...

Wstawaj, to już wiosna sł. J. Cygan, muz. M. Jeżowska

Wiosna się budzi, zima zasypia
Bo w domu czterech pór roku
Jedno jest łóżko, jedna poduszka
I jeden kubek do soku

Gdy wiosna rześka zerwie się z łóżka
I słońce wplecie we włosy
Zima swą głowę wtuli w poduszkę
I zamknie zmęczone oczy

Aaa... Wiosna (hej, hej), hejże ho!
Zielonym skrzydłem da ci w nos
Wiosna (hej, hej), hejże ho!
Zapuka w serce: Czy jest tam ktoś?

Obudzi kotki na gałązkach
Krokusy na tatrzańskich łąkach
Sasanka mała gdzieś spod Krosna
Usłyszy: Wstawaj, wstawaj, to już...

Wiosna (wiosna), hejże ho!
Wstawaj, wstawaj, to już wiosna!
Wiosna (wiosna), hejże ho!
Wstawaj, wstawaj, to już wiosna!

A zima będzie sobie już spała
Choć wokół będzie wiosennie
Bo z tego słowa zrozumie ona
Jedynie – senny, sennie

A wiosna w sercach ogień rozpali
I skończy misję skrzydlatą
I wtedy do nas z długiej podróży
Powróci stęsknione lato.

Wiosenne porządki Jan Brzechwa

Wiosna w kwietniu zbudziła się z rana,
Wyszła wprawdzie troszeczkę zaspana,
Lecz zajrzała we wszystkie zakątki:
-Zaczynamy wiosenne porządki.
Skoczył wietrzyk zamaszyście,
Poodkurzał mchy i liście.
Z bocznych dróżek, z polnych ścieżek
Powymiatał brudny śnieżek.
Krasnoludki wiadra niosą,
Myją ziemię ranną rosą.
Chmury, płynąc po błękicie,
Urządziły wielkie mycie,
A obłoki miękką szmatką
Polerują słońce gładko,
Aż się dziwią wszystkie dzieci,
Że tak w niebie ładnie świeci.
Bocian w górę poszybował,
Tęczę barwnie wymalował,
A żurawie i skowronki
Posypały kwieciem łąki,
Posypały klomby, grządki
I skończyły się porządki.

Iwona Żebrowska

Nauczyciel

DG

Daria Goldewicz

Nauczyciel

BT

Bożena Terenowska

Pracownik obsługi