Grupy

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze
na miesiąc Kwiecień 2023.

Od kurnika do świątecznego koszyka

 • zapoznanie z życiem i pracą na wsi, utrwalenie nazw zwierząt gospodarskich oraz budynków, w których mieszkają,
 • ćwiczenie percepcji wzrokowej, utrwalanie kształtu poznanych liter,
 • utrwalenie wiedzy na temat domów zwierząt, rozpoznawanie poszczególnych członków rodzin zwierzęcych i utrwalanie ich nazw,
 • utrwalanie umiejętności przeliczania i tworzenia zbiorów, utrwalanie cech wielkościowych,
 • rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej,
 • zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi, ukazanie wartości tradycji,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • zapoznanie z technikami ozdabiania jajek, utrwalenie wiedzy dotyczącej zawartości koszyczka wielkanocnego,

Dbamy o naszą planetę

 • zapoznanie z pojęciem i przedmiotem „globus”, budowanie poczucia odpowiedzialności za planetę,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • poszerzenie wiedzy na temat kolorów śmietników i surowców, które do nich należy wrzucać, kształtowanie umiejętności segregowania śmieci,
 • poszerzenie słownika czynnego, zwracanie uwagi na wyrazy rymujące się,
 • zapoznanie z informacjami dotyczącymi odnawialnych źródeł energii,
 • doskonalenie czynności matematycznych, w tym liczenia i pomiaru długości, utrwalenie cech wielkościowych, rozwijanie orientacji w przestrzeni,
 • zapoznanie ze sposobami oszczędzania wody, utrwalanie wiedzy o sprzętach domowych związanych z wodą,
 • utrwalenie pojęcia ,,recykling”, zachęcanie do nadawania odpadom drugiego życia, stymulowanie wielu zmysłów,

Na wiosennej łące

 • uwrażliwianie na otaczającą przyrodę, budowanie pozytywnej postawy wobec pracy owadów zapylających,
 • ćwiczenie percepcji wzrokowej,
 • wprowadzenie litery „ł”, „Ł”, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
 • poznanie różnicy między pojęciami „pionowe” i „poziome”, zapoznanie się z przyrządami do mierzenia,
 • kształtowanie świadomości przyrodniczej i poczucia empatii i troski,
 • rozwijanie motoryki małej i dużej,
 • ćwiczenie koncentracji,
 • poznanie ziół rosnących na polskich łąkach, zachęcanie do obserwacji owadów,

Kto nam pomoże?

 • uważne słuchanie tekstu literackiego i budowanie wypowiedzi na jego temat,
 • poszerzenie wiedzy na temat pracy strażaków, ćwiczenie, jak zadzwonić po straż pożarną w nagłym wypadku,
 • rozwijanie logicznego myślenia i poczucia następstwa czasu,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • zapoznanie z pracą policjanta oraz zasadami panującymi na drodze,
 • rozwijanie aparatu mowy,
 • wykonywanie prostych operacji na zbiorach,
 • zapoznanie z pracą lekarza, zapoznanie ze zdrowym stylem życia,
 • utrwalanie numerów alarmowych, kształtowanie umiejętności wzywania pomocy w nagłych wypadkach.

WIERSZE I PIOSENKI

Wielkanoc Maria Konopnicka

Święcone jajeczko,
Śliczna malowanka!
Śpiewam sobie, skaczę sobie
Od samego ranka.

Wesoły dzień nastał,
Zadźwięczały dzwony!
Kołem, kołem boróweczki,
Jak wianek zielony.

Ścielże się, obrusie,
Jako śnieżek biały;
Mojej mamy rączki drogie
Ciebie rozkładały.

Rozkładały ciebie
Na tym długim stole,
Żeby było dla sierotki
Miejsce w naszem kole.

Wiosenny krakowiak Sł. i muz. A. Furmanik-Celejewska

Na zielonej łące skaczą dwa zające.
Żabki im wtórują, głośno przytupują.

Ref: Dwa zające wokół krzaczka
Tańczą sobie krakowiaczka.
Pięta, palec, palec, pięta,
Tańczy żabka uśmiechnięta.

Słychać śpiew kukułki, brzęczą żółte pszczółki.
Wietrzyk im wtóruje, cicho podmuchuje.

Ref: Ku, ku, bzyk, bzyk, wokół krzaczka
Grają dzisiaj krakowiaczka.
Obrót w lewo, obrót w prawo,
Psotny wietrzyk tańczy żwawo.

Tańczą dwa motylki i nie tracą chwilki
Bociek im wtóruje, pięknie dziś tańcuje.

Ref: Dwa motyle wokół krzaczka
Tańczą sobie krakowiaczka.
Skacze bociek wąską dróżką
Raźno przytupuje nóżką.

Żuk Jan Brzechwa

Do biedronki przyszedł żuk,
W okieneczko puk-puk-puk.
Panieneczka widzi żuka:
„Czego pan tu u mnie szuka?”
Skoczył żuk jak polny konik,
Z galanterią zdjął melonik
I powiada: „Wstań, biedronko,
Wyjdź, biedronko, przyjdź na słonko.
Wezmę ciebie aż na łączkę
I poproszę o twą rączkę”
Oburzyła się biedronka:
„Niech pan tutaj się nie błąka,
Niech pan zmiata i nie lata,
I zostawi lepiej mnie,
Bo ja jestem piegowata,
A pan - nie!”
Powiedziała, co wiedziała,
I czym prędzej odleciała,
Poleciała, a wieczorem
Ślub już brała - z muchomorem,
Bo od środka aż po brzegi
Miał wspaniałe, wielkie piegi.
Stąd nauka
Jest dla żuka:
Żuk na żonę żuka szuka.

Iwona Żebrowska

Nauczyciel

DG

Daria Goldewicz

Nauczyciel

BT

Bożena Terenowska

Pracownik obsługi