Grupy

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze
na miesiąc Czerwiec 2023.

Dzień Dziecka

 • zapoznanie z prawami i obowiązkami dzieci, kształcenie umiejętności społecznych, współdziałanie w grupie, uczenie tolerancji wobec innych osób
 • czytanie globalne i dzielenie wyrazów na sylaby, rozwijanie poczucia odpowiedzialności wobec domowego pupila, utrwalanie przekonania, że zwierzę może być przyjacielem człowieka,, poszerzanie wiedzy na temat zwierząt domowych i sposobów dbania o nie
 • zachęcanie do wykonywania eksperymentów i wyciągania wniosków, kształcenie umiejętności liczenia, porównywania liczebności i budowania figur przestrzennych,
 • wyrażanie ekspresji twórczej, poruszanie się w rytmie muzyki, uważne słuchanie i odtwarzanie rytmów, rozwijanie małej motoryki,
 • poznanie popularnych zabaw dziecięcych z różnych stron świata, stymulowanie wielu zmysłów, uświadamianie, że ludzie z różnych stron świata, mimo różnic, mają ze sobą wiele wspólnego, wspomaganie rozwoju społecznego, w tym tolerancji

Wielka wyprawa

 • poznanie źródeł wiedzy o świecie, charakterystycznych obiektów w innych krajach i ciekawostek o nich
 • uważne słuchanie utworu, doskonalenie percepcji słuchowej, utrwalanie i poszerzenie wiadomości o środkach transportu, globalne czytanie, dzielenie nazw pojazdów na sylaby, wskazywanie pierwszej i ostatniej głoski w wyrazach
 • doskonalenie umiejętności matematycznych, liczenie elementów, odwzorowywanie, utrwalanie i poszerzanie wiedzy na temat zwierząt egzotycznych,
 • poznanie muzyki z różnych stron świata, wyrażanie radości z zabaw ruchowych do muzyki (w tym do muzyki klasycznej), rozwijanie muzykalności i wrażliwości muzycznej, poszerzenie wiedzy na temat instrumentów muzycznych z różnych stron świata
 • poznanie przypraw z różnych krajów, utrwalenie wiadomości o wakacyjnych środkach transportu, rozwijanie i pobudzanie zmysłu smaku, dotyku i zapachu, rozwijanie chęci podróżowania i otwartości na inne kultury

Smaki i zapachy lata

 • utrwalanie wiadomości na temat lata, poszerzenie wiedzy na temat letnich zabaw i wakacyjnych przygód
 • poznanie sposobów na zachowanie wspomnień, budzenie wrażliwości na otaczającą przyrodę, zapoznanie z malarstwem jako formą sztuki,
 • doskonalenie umiejętności matematycznych, liczenie elementów, odwzorowywanie, zachęcanie do przeprowadzania eksperymentów i wyciągania wniosków, poznanie zjawisk atmosferycznych występujących latem, zapoznanie z wagą szalkową, wspieranie percepcji słuchowej, budowanie wypowiedzi, eksperymentowanie z kolorami
 • wyodrębnianie pierwszych głosek wyrazów, uwrażliwianie na muzykę, rozwijanie percepcji słuchowej przez zabawy z odgłosami i instrumentami
 • stymulowanie wielu zmysłów, poszerzanie wiedzy na temat letnich przysmaków, rozwijanie sprawności manualnej, nauka obdarzania uwagą innych osób

Wakacyjne przygody

 • zapoznanie z zasadami bezpiecznego zachowania się na wakacjach, doskonalenie wiedzy dotyczącej prawidłowego zachowania się na wyjeździe
 • zapoznanie ze sztuką i folklorem góralskim oraz z cechami górskiego krajobrazu i górskiej przyrody, zapoznanie z zasadami zachowania się w parku narodowym, kształtowanie poszanowania dla kultury góralskiej, ćwiczenie umiejętności grafomotorycznych, czytanie globalne i dzielenie na sylaby wyrazów, określanie cech rzeczy (podawanie przymiotników)
 • zapoznanie z różnymi zjawiskami dotyczącymi zachowania się wody, rozwijanie małej motoryki, kształcenie spostrzegawczości, określanie położenia rzeczy (z prawej strony, z lewej strony, nad), liczenie na konkretach, w tym na materiale naturalnym
 • przypomnienie wyglądu nut i zapisów nutowych, poznanie gamy, nauka planowania wydarzeń i pracy z kalendarzem (w tym przypomnienie nazw dni tygodnia), uwrażliwianie na muzykę, ćwiczenie pamięci, zapoznanie z pojęciem „szanty” oraz z przykładowymi utworami tego typu.

WIERSZE I PIOSENKI

Na pożegnanie

Szumią zboża, pachną łąki
Czerwiec tańczy wokół nas
Odchodzimy już z przedszkola
Bo wakacji nadszedł czas.
Lipiec, sierpień szybko miną
Wnet przywita szkoła nas.
Uczyć się będziemy pilnie,
Wiedza to największy skarb !

Poziomkowe lody Sł. i muz. K. Bożek-Gowik

Lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo lody
Po-po-po-po poziomkowe.
Lu-lu-lu-lu lubię lizać,
Choć gardełko nie jest zdrowe.

Ref: Mama mówi: nie, tata mówi: nie!
A ja lody poziomkowe liza chcę!
Mama mówi: nie, tata mówi: nie!
A ja lody poziomkowe chcę!

Mama boi się o dzieci,
Chce by zawsze były zdrowe,
Ale przecież czasem trzeba
Zjadać lody poziomkowe.

Ref: Mama mówi: nie, tata...

Lody trzeba jeść po woli
Aby gardło nie bolało.
Mama trochę zjeść pozwoli,
Lecz mi więcej by się chciało.

Ref: Mama mówi: nie, tata...

Co najbardziej lubią dzieci Sł. A. U. Kamińska muz. K. Święcicka-Dominici

Co najbardziej lubią dzieci?
Wiesz to ty i wiem to ja.
Mieć przyjaciół wokół siebie
I się bawić na 102!

Ref: Chcemy śmiać się dokazywać
I poznawać piękny świat.
To jest przecież nasze prawo
Choć nie wiele mamy lat.

Tajemnice praw przyrody
Odkrywamy cały czas.
Raz nauka, raz zabawa-
I wszystkiego jest w sam raz.

Ref: Chcemy śmiać się...

To nie ważne, gdzie mieszkamy
I jak ubieramy się.
Wszyscy równe prawa mamy
By marzenia spełniać swe!

Ref: Chcemy śmiać się...

Nas na świecie są miliony
I choć się różnimy tak,
Każdy bawić się uwielbia-
Śmiech i radość to nasz znak!

Ref: Chcemy śmiać się...

Iwona Żebrowska

Nauczyciel

DG

Daria Goldewicz

Nauczyciel

BT

Bożena Terenowska

Pracownik obsługi