Grupy

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze
na miesiąc Październik 2023.

 1. W zdrowym ciele zdrowy duch
 2. Jesień w parku
 3. Jesień w lesie
 4. Przegotowania do zimy
 • Budzenie zainteresowania czytaniem. Wdrażanie do uważnego słuchania.
 • Rozwijanie czynnego słownika dziecka. Rozwijanie sprawności wypowiadania się.
 • Rozwijanie myślenia logicznego – klasyfikowanie obrazków, porządkowanie według określonego kryterium.
 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej – kształtowanie poczucia rytmu.
 • Kształtowanie sprawności fizycznej – szybkości, zwinności i zręczności.
 • Właściwe reagowanie na sygnały i polecenia N.
 • Rozpoznawanie i nazywanie części garderoby.
 • Rozwijanie percepcji słuchowej – analiza i synteza sylabowa wyrazów, liczenie sylab w wyrazach, wysłuchiwanie głosek a, l.
 • Wdrażanie do współdziałania w zabawie.
 • Przygotowanie do rozumienia zasady zdrowej rywalizacji.
 • Rozwijanie ciekawości poznawczej.
 • Rozwijanie ekspresji i wrażliwości twórczej.
 • Kształtowanie postawy szacunku do przyrody.
 • Kształcenie umiejętności wokalnych.
 • Rozwijanie sprawności manualnej podczas zabaw plastycznych – kolorowanie, malowanie;
 • Kształtowanie umiejętności koncentrowania uwagi na działaniu.
 • Uświadamianie konieczności niesienia pomocy zwierzętom – dokarmianie zimą.
 • Rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia.
 • Wdrażanie do samodzielności podczas ubierania i rozbierania.
 • Kształtowanie myślenia matematycznego; pokazywanie i nazywanie cyfry 1.
 • Posługiwanie się nazwami liczebników porządkowych.
 • Kształtowanie świadomości potrzeby pomagania innym w codziennych obowiązkach w domu i przedszkolu.
 • Rozwijanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu.
 • Doskonalenie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej.
 • Kształtowanie wrażliwości na potrzeby zwierząt i roślin – pomoc w okrywaniu roślin w ogrodzie przedszkolnym.

WIERSZE I PIOSENKI

Witaminowe abecadło Stanisław Karaszewski

Oczy, gardło, włosy, kości
zdrowe są, gdy A w nich gości.
A – w marchewce, pomidorze,
w maśle, mleku też być może.
B – bądź bystry, zwinny, żwawy
do nauki i zabawy.
W drożdżach, ziarnach i orzeszkach,
w serach, jajkach B też mieszka.
Naturalne witaminy
lubią chłopcy i dziewczyny,
bo najlepsze witaminy
to owoce i jarzyny.
C – to coś na przeziębienie
i na lepsze ran gojenie.
C – porzeczka i cytryna,
świeży owoc i jarzyna.
Zęby, kości lepiej rosną,
kiedy D dostaną wiosną.
Zjesz je z rybą, jajkiem, mlekiem.
Na krzywicę D jest lekiem.
Naturalne witaminy
lubią chłopcy i dziewczyny.
Mleko, mięso, jajka, sery,
w słońcu marsze i spacery.

Okienka i okna Ewa Bełczewska

Każdy Tomek ma swój domek.
Każdy domek okna swoje.
– Moje okna są malutkie,
kwadratowe i czyściutkie.
Na osiedlach domów wiele,
dużo ludzi – jest weselej.
Wszystkie domy okna mają
i na siebie spoglądają.
A w tych domach okna różne,
kwadratowe i podłużne.
Okna duże, okna małe,
ale wszystkie doskonałe.
Tu są koła, tam trójkąty,
dalej jeszcze prostokąty.
Dobrze popatrz, znajdź owalne,
w małych domach to normalne.
W wielkich miastach, w centrum samym,
domy do chmur dosięgają.
Czarny obok błękitnego
to drapacze chmur, kolego.
A w nich okna jak lusterka,
księżyc nocą na nie zerka.

Jesienny walczyk sł. Agnieszka Galica, muz. Tadeusz Pabisiak

W sadach jabłka malowane i pachnące gruszki,
Już do sadu przyleciały małe jemiołuszki.

Ref: Wieje wietrzyk raz, dwa, trzy, jesienny walczyk. (x 2)

Dzikie gęsi wielkim kluczem lato zamykają,
Gubią w locie szare piórka i głośno gęgają.

Ref: Wieje wietrzyk... (x 2)

W lesie rosną borowiki, kurki i maślaki,
Z parku liście kolorowe niosą przedszkolaki.

Ref: Wieje wietrzyk... (x 2)

Jesienna piosenka Ewa Stadtmüller

Ptaszek już nie śpiewa, liść opada z drzewa,
żabki już ziewają i niedźwiadek ziewa.
Nowi Tropiciele Pięciolatek Przewodnik metodyczny. Część 1.
Prześpią sobie smacznie zimową pogodę,
przyśni im się łąka, przyśni im się miodek.
Ruda wiewióreczka znalazła orzeszek,
ale go nie zjadła, do spiżarni niesie.
Zostawiła w dziupli na trudniejsze czasy,
bo warto przed zimą porobić zapasy.
Jaskółeczka mała już się pożegnała,
leci hen za morze, choćby zostać chciała.
Będzie pewnie tęsknić, ale się nie smuci,
bo gdy przyjdzie wiosna, to do gniazda wróci.
Ptaki odleciały, chrapie niedźwiedź bury,
babunia na zimę robi konfitury.
Placek z konfiturą to dla dzieci gratka,
a uśmiechy wnuków to gratka dla dziadka

Zima przyjdzie jutro sł. Agnieszka Galica, muz. Tadeusz Pabisiak

Kraczą zachrypnięte wrony.
Wszędzie zimno, mokro, smutno.
Jesień, jesień już odchodzi,
Zima przyjdzie jutro.
Myszka w norce się schowała,
Mama smaży konfitury,
Już bociany odleciały,
Płyną szare chmury.
Niedźwiedź do snu się układa,
Ślimak w muszli schował różki,
Przedszkolaki wysypują
Dla ptaków okruszki.

Iwona Żebrowska

Nauczyciel

DG

Daria Goldewicz

Nauczyciel

BT

Bożena Terenowska

Pracownik obsługi