Grupy

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze
na miesiąc Luty 2023.

Tydzień XXI. Wszystko jest muzyką

 • zapoznanie ze źródłami różnych dźwięków, uświadomienie dziecku wartości dźwięków w codziennym życiu,
 • wyjaśnienie i utrwalenie pojęcia dyrygent, poznanie i utrwalenie nazw instrumentów,
 • utrwalenie pojęcia rytm, rozwijanie umiejętności zapamiętywania i odczytywania rytmów,
 • utrwalenie znajomości nazw emocji, kształtowanie umiejętności wyrażania emocji,

Tydzień XXII. Pod ziemią, pod wodą

 • zapoznanie dzieci z naturalnymi zasobami Ziemi,
 • zapoznanie dzieci z bogactwem życia pod wodą, wprowadzenie pojęć: staw, jezioro, rzeka, morze, ocean, akwarium,
 • zapoznanie ze złożami oraz miejscem ich wydobywania, wprowadzenie pojęcia kopalnia,
 • zapoznanie dzieci z naturalnymi dźwiękami Ziemi,
 • zapoznanie dzieci z budową wulkanu i podstawowymi zjawiskami w nim zachodzącym

Tydzień XXIII. W kosmosie

 • zapoznanie z pojęciami: planeta, Ziemia, kosmos, Układ Słoneczny, utrwalenie pojęć: dzień i noc,
 • utrwalenie pojęć: kosmos, Układ Słoneczny, planety, kształtowanie umiejętności korzystania z prostego teleskopu
 • zapoznanie z figurami geometrycznymi i ich cechami, wprowadzenie pojęcia rakieta,
 • utrwalenie znajomości figur geometrycznych,

Tydzień XXIV. Prehistoryczny świat

 • zapoznanie z pojęciami: muzeum, paleontolog, kształtowanie postawy szacunku dla tego, co dawne, wdrażanie do właściwych zachowań w muzeum
 • utrwalenie nazw zawodów: archeolog, paleontolog,
 • poznanie niektórych gatunków dinozaurów, poszerzenie wiedzy na temat ich życia,

WIERSZE I PIOSENKI

Gdzie ten luty?

Co się z tą pogodą stało?
W zimie wcale nie jest biało...
Gdzie ten luty, groźny, zły,
który szczerzył mrozu kły,
lecz, gdy humor dobry miał
na saneczkach z górki gnał?

Startujemy! sł. A. Filipowska muz. R. Dziekański

Spójrz w dół! Planeta Ziemia
Błękitna jest od wody,
A lasy i wzniesienia
Dodają jej urody.

Ref: Zrobię dziś kosmiczny pojazd z prostokąta
Jeden trójkąt w górze dodam dwa po bokach
Niech rakieta mknie po niebie- to nie żart!
Cztery, trzy, dwa, jeden, zero, start.

Pędzimy Drogą Mleczną
Mijając gwiazd miliony
Gdzie Układ jest Słoneczny
W kosmosie nieskończonym.

Ref: Zrobię dziś kosmiczny pojazd…

Gdy z Ziemi patrzysz w gwiazdy
Na Księżyc czy planetę
Szczególik dojrzysz każdy,
Zerkając przez lunetę.

Ref: Zrobię dziś kosmiczny pojazd…

JS

Justyna Stefaniak

Nauczyciel

KB

Katarzyna Bąkowska

Nauczyciel

BK

Beata Kowalska

Pomoc do dzieci

BZ

Beata Zbiciak

Pracownik obsługi