Grupy

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze
na miesiąc Marzec 2023.

Tydzień I „W kinie i teatrze”

 • wprowadzenie pojęć: kino i teatr, kształtowanie postawy otwartej i gotowej do uczestnictwa w kulturze, propagowanie właściwych zachowań w kinie i teatrze
 • zapoznanie z nazwami zawodów teatralnych (aktor, reżyser, scenograf)
 • doskonalenie umiejętności poruszania się po planszy do kodowania, przeliczania kroków i stosowania wyrażeń: do góry, obrót, w bok
 • zapoznanie z ideą starego kina, rozwijanie kreatywności i wyobraźni

Tydzień II. Przebudzenie po zimie

 • wprowadzenie nazw ubrań, obuwia i ich zastosowania, zapoznanie ze zwrotem ubierać się na cebulkę, kształtowanie nawyków ubierania się adekwatnie do pogody
 • zapoznanie z różnymi zjawiskami atmosferycznymi, rozwijanie umiejętności analizy sylabowej, zapoznanie z przysłowiem W marcu jak w garncu
 • wprowadzenie pojęcia kalendarz pogodowy i nazw zjawisk atmosferycznych
 • poznanie nazw ptaków przylatujących do Polski na wiosnę
 • zapoznanie ze zjawiskiem powstawania tęczy

Tydzień III. W wiosennym ogrodzie

 • zapoznanie z różnymi rodzajami prac wykonywanych wiosną w ogrodzie oraz ze sprzętem używanym do tego celu
 • rozróżnianie cebuli jadalnej i kwiatowej, utrwalenie znajomości zjawisk przyrodniczych zachodzących wiosną w ogródku
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania, utrwalenie nazw wiosennych kwiatów i wiedzy o czynnikach niezbędnych do życia rośliny
 • utrwalenie wiedzy na temat zwierząt, roślin i ogrodu wiosną
 • utrwalenie wiedzy dotyczącej wiosennych roślin i tego, czego potrzebują do życia, kształtowanie postawy proekologicznej, otwartej na dobra natury

Tydzień IV. Od kurnika do świątecznego koszyka

 • zapoznanie z nazwami zwierząt gospodarskich i ich domów, kształtowanie nawyku systematycznej pracy, utrwalanie odpowiednich zachowań i postaw w stosunku do zwierząt i przyrody
 • utrwalenie nazw domów zwierząt: chlew, stajnia, obora, rozpoznawanie i wyodrębnianie poszczególnych członków rodzin zwierzęcych
 • zapoznanie z nazwami członków ptasich rodzin, utrwalenie pojęć: mniej, więcej, tyle samo, uświadomienie dzieciom, że wśród zwierząt też są rodziny, kształtowanie postawy szacunku dla zwierząt
 • zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi, ukazanie wartości tradycji, kształtowanie postawy otwartości na różne kultury
 • utrwalenie wiedzy dotyczącej zawartości koszyczka wielkanocnego, ukazanie wartości tradycji, zachęcanie do kultywowania tradycji rodzinnych

WIERSZE I PIOSENKI

Wiosenny ogródek sł. Małgorzata Strzałkowska, muz. Jerzy Ostrowski

Już z wysoka do nas mruga
uśmiechnięta buzia słonka.
Czas w ogródku skopać grządki
na sadzonki i nasionka.

Ref: Nasturcje, stokrotki,
marchewki, pietruszki
ucieszą nam oczy,
ucieszą nam brzuszki!

W świeżej i pachnącej ziemi
małe dziurki porobimy.
Tu nasionka posiejemy,
tam sadzonki posadzimy.

Ref: Nasturcje, stokrotki...

Teraz ziemię podlejemy
i będziemy patrzeć wiosną,
jak się listki rozwijają,
jak roślinki zdrowo rosną

Ref: Nasturcje, stokrotki...

Paluszek

Tu paluszek, tu paluszek,
teraz pokazuję brzuszek.
Tutaj rączka, a tu druga,
a tu oczko do mnie mruga.
Tu jest buźka, tu ząbeczki,
tu wpadają cukiereczki.
Tu jest nóżka i tu nóżka,
chodź zatańczyć
jak kaczuszka.

JS

Justyna Stefaniak

Nauczyciel

KB

Katarzyna Bąkowska

Nauczyciel

BK

Beata Kowalska

Pomoc do dzieci

BZ

Beata Zbiciak

Pracownik obsługi