Grupy

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze
na miesiąc Kwiecień 2023.

Od kurnika do świątecznego koszyka

 • zapoznanie z nazwami zwierząt gospodarskich i ich domów,
 • utrwalenie nazw domów zwierząt: chlew, stajnia, obora, rozpoznawanie i wyodrębnianie poszczególnych członków rodzin zwierzęcych,
 • zapoznanie z nazwami członków ptasich rodzin, utrwalenie pojęć: mniej, więcej, tyle samo,
 • zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi, ukazanie wartości tradycji, kształtowanie postawy otwartości na różne kultury
 • utrwalenie wiedzy dotyczącej zawartości koszyczka wielkanocnego, ukazanie wartości tradycji, zachęcanie do kultywowania tradycji rodzinnych

Na wiosennej łące

 • uwrażliwianie na otaczającą przyrodę, budowanie pozytywnej postawy wobec owadów zapylających,
 • zapoznanie z nazwami i wyglądem mieszkańców łąki,
 • kształtowanie umiejętności określania odległości: bliżej i dalej, wyjaśnienie znaczenia określeń: wysoko, nisko, głęboko, kształtowanie umiejętności określania położenia: nad, na, ponad,

Dbamy o naszą planetę

 • utrwalenie pojęcia globus, kształtowanie nawyku segregowania śmieci oraz oszczędzania wody i energii, budowanie poczucia odpowiedzialności za planetę w kontekście przyszłych pokoleń
 • zapoznanie z zasadami segregowania odpadów i kształtowanie tej umiejętności, rozwijanie zachowań proekologicznych
 • zapoznanie z odnawialnymi źródłami energii, doskonalenie umiejętności przeliczania i odwzorowywania, kształtowanie zachowań proekologicznych
 • zapoznanie ze sposobami oszczędzania wody, ćwiczenie chodzenia za prowadzącym,
 • utrwalenie wiedzy dotyczącej dbania o Ziemię, rozwijanie wyobraźni i kreatywności dziecka, kształtowanie postawy: nie wyrzucaj – wykorzystaj

Kto nam pomoże?

 • zapoznanie z zawodem strażaka i numerem alarmowym 112,
 • poznanie pracy policjanta,
 • ćwiczenie umiejętności wzywania pomocy na wypadek pożaru, zapoznanie z podstawowym wyposażeniem strażaków, uczenie szacunku dla pracy strażaka,
 • nauka śpiewania piosenki, zaznajomienie z pracą lekarza i pielęgniarki,
 • rozwijanie sprawności manualnej i umiejętności wezwania pomocy w razie wypadku

WIERSZE I PIOSENKI

Bocianie, bocianie

Bocianie przybyłeś dziś do nas,
witają cię dzieci i łąka zielona.
Dostojnie twe nogi stąpają po trawie,
czarno- białe pióra w słońcu lśnią ciekawie.
Tak jak ty wysoko nogi podnosimy,
kle, kle zaśpiewamy z tobą boćku miły.

Bocianie, bocianie
przybyłeś dziś do nas.
Kle, kle, kle, kle, kle.
Kle, kle, kle, kle, kle.

Piosenka z Ogonkiem

...Wiewiórka lisek i zając
Futrzane ogonki mają
...Tylko biedronka nie ma ogonka
Nie ma ogonka biedronka
Tylko biedronka nie ma ogonka
Nie ma ogonka biedronka
...Koguty bociany i wrony
Pierzaste mają ogony
...Tylko biedronka nie ma ogonka
Nie ma ogonka biedronka
Tylko biedronka nie ma ogonka
Nie ma ogonka biedronka
...Wieloryb krokodyl i ryba
Z pomocą ogona pływa
...Tylko biedronka nie ma ogonka
Nie ma ogonka biedronka
Tylko biedronka nie ma ogonka
Nie ma ogonka biedronka
...Chociaż biedronka nie ma ogonka
Ma za to piegi od słonka

Łąka sł. Ewa Stadtmuller

Leci siwa mgła do góry,
wnet się zmieni w ciemne chmury.
Pada deszczyk prosto z nieba,
tego nam tu było trzeba.

Rośnie trawa ile zdoła,
kwitną kwiaty, pachną zioła.
Obudziły się biedronki,
pszczoły, trzmiele oraz bąki.

Frunie motyl pod niebiosy,
żabie chóry ćwiczą głosy.
Środkiem łąki bociek człapie,
zmykaj żabko , bo cię złapie.

JS

Justyna Stefaniak

Nauczyciel

KB

Katarzyna Bąkowska

Nauczyciel

BK

Beata Kowalska

Pomoc do dzieci

BZ

Beata Zbiciak

Pracownik obsługi