Grupy

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze
na miesiąc Maj 2023.

Tydzień I. Majowe święta

 • poznanie polskich symboli narodowych, rozwijanie motoryki małej, utożsamianie się ze swoją ojczyzną
 • rozpoznawanie symboli narodowych, poznanie „Mazurka Dąbrowskiego”, kształtowanie postawy patriotycznej

Tydzień II. Od pomysłu aż po dach

 • zapoznanie z pojęciem współpraca, uzmysławianie wartości domu, rozwijanie zdolności artykulacyjnych, doskonalenie umiejętności współpracy
 • zapoznanie z pracą murarza, rozwijanie umiejętności językowych i motoryki małej, wdrażanie do zgodnej współpracy
 • poznanie domów niektórych zwierząt

Tydzień III. Jak powstaje...?

 • zapoznanie z różnymi zawodami, uświadomienie roli pracy jako źródła dochodu, zaznajomienie z możliwościami oszczędzania pieniędzy
 • zapoznanie z zawodem krawca, czytanie globalne wyrazów: nitka, igła,
 • zapoznanie z procesem powstawania nabiału, wzbudzanie poszanowania dla zwierząt
 • utrwalenie znajomości nazw instrumentów, doskonalenie umiejętności śpiewania, uwrażliwianie na muzykę instrumentalną,
 • zapoznanie z zawodem piekarza, poznanie produktów i procesu powstawania pizzy,

Tydzień IV. Święto Rodziny

 • poznanie piosenki „Nie chcę cię znać”, utrwalanie nazw emocji, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i budowania poprawnych wypowiedzi, kształtowanie postawy szacunku i życzliwości dla innych
 • globalne czytanie wyrazów: mama, tata, poznanie nazw członków rodziny, uświadomienie dzieciom wartości rodziny
 • rozwijanie umiejętności przeliczania i określania, czego jest mniej, więcej i tyle samo, rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do pomagania członkom rodziny

WIERSZE I PIOSENKI

Jawor, jawor sł. i muz. tradycyjne

Jawor, jawor,
jaworowi ludzie.
Co wy tu robicie?
Budujemy mosty
dla pana starosty.
Tysiąc koni przepuszczamy,
a jednego zatrzymamy

My jesteśmy Biedroneczki

My jesteśmy biedroneczki
hopsa sa, hopsa sa,
Nasze skrzydła są w kropeczki
hopsa sa, hopsa sa
Do przedszkola przychodzimy
hopsa sa, hopsa sa
Tutaj grzecznie się bawimy
Hopsa sa, hopsa sa
Ładnie kropki swe liczymy,
Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy
Nikt nie fruwa, nikt nie lata,
Tak jak my, tak jak my.

Pająki Danuta Gellnerowa

Na krzakach
w porannym słonku
rozwieszają pająki
koronkę za koronką.
Urządzają
koronkową wystawę.
– Nie lećcie tam, muszki,
nie bądźcie ciekawe.

JS

Justyna Stefaniak

Nauczyciel

KB

Katarzyna Bąkowska

Nauczyciel

BK

Beata Kowalska

Pomoc do dzieci

BZ

Beata Zbiciak

Pracownik obsługi