Grupy

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze
na miesiąc Wrzesień 2023.

Tydzień I. W moim przedszkolu

 • stosuje zwroty grzecznościowe – dzień dobry, do widzenia;
 • odkłada zabawki na miejsce po skończonej zabawie;
 • stara się przełamywać nieśmiałość w stosunku do innych dzieci;
 • aktywnie uczestniczy w zabawach organizowanych z całą grupą i w zespołach;
 • posługuje się przymiotnikami określającymi cechy przedmiotów – wielkość, kolor;
 • kategoryzuje przedmioty wg jednej cechy;
 • podaje nazwy przedmiotów na podstawie opisu słownego; wskazuje i nazywa zmiany wprowadzane w szeregowym układzie kilku przedmiotów stara się przełamywać swoją nieśmiałość w stosunku do innych dzieci;
 • naśladuje różne odgłosy podczas zabawy ortofonicznej;
 • wyjaśnia znaczenie pracy wskazanych osób, np. kucharka, nauczycielka, woźna, itd.;
 • wskazuje atrybuty danego zawodu; w zabawie posługuje się pojęciami dotyczącymi wielkości, długości.

Tydzień II. Moja miejscowość

 • posługuje się pojęciami dotyczącymi wielkości: mniejszy, większy;
 • wypowiada się na podany temat – posługuje się określeniami dotyczącymi budynków: wielkość, kształt, kolor, itp.
 • zna nazwę miejscowości i ulicy, na której mieszka;
 • wyjaśnia znaczenie świateł na sygnalizatorze;
 • kreśli w powietrzu koła zgodnie z podanym kierunkiem; dobiera figurę do konturu.
 • wskazuje i podaje nazwy atrybutów pracy policjanta;
 • wyjaśnia, czym zajmuje się policjant;
 • stara się wyznaczać kierunki d pionowej osi swojego ciała – w prawo, w lewo; stosuje pojęcia dotyczące położenia przedmiotu w przestrzeni: na, nad, pod, obok, w.

Tydzień III. Ja, Ty i środowisko

 • wyjaśnia na czym polegają poszczególne zadania dyżurnego;
 • podczas zabaw naśladowczych koncentruje uwagę na drugiej osobie – naśladuje jej gesty, mimikę, emocje;
 • nazywa poszczególne części ciała;
 • dostrzega i określa szczegóły twarzy u innych osób i u siebie; rysuje postać zgodnie z instrukcją
 • opowiada o wyglądzie swoim i innych dzieci;
 • dostrzega szczegóły twarzy u siebie i innych osób;
 • rozpoznaje i nazywa stany emocjonalne wyrażane za pomocą mimiki, mowy ciała czy symbolicznie;
 • wymienia lub wskazuje atrybuty związane z pracą lekarza, pielęgniarki;
 • wypowiada się na temat pracy lekarza i pielęgniarki;
 • wyjaśnia znaczenie zakazu spożywania leków bez wiedzy dorosłych;
 • różnicuje pojęcia dotyczące położenia przedmiotów w przestrzeni – za, nad, przed, obok, przy
 • wymienia podstawowe zasady higieny – mycie ciała, mycie zębów, częste mycie rąk, korzystanie z chusteczek higienicznych;
 • rozpoznaje przybory służące do mycia zębów;
 • wyjaśnia konieczność systematycznych wizyt w gabinecie dentystycznym;
 • opowiada o pracy stomatologa.

Tydzień IV. Dary Jesieni

 • koncentruje uwagę na obserwowanym środowisku przyrodniczym – sad;
 • wypowiada się na temat swoich obserwacji podczas wycieczki do sadu;
 • wyjaśnia konieczność mycia owoców przed jedzeniem;
 • rozpoznaje owoce na podstawie dotyku;
 • nazywa kolory podstawowe; eksperymentuje z łączeniem kolorów i próbuje nazywać powstałe kolory
 • układa proste zdania na temat owoców;
 • próbuje nowych smaków – je kawałki owoców;
 • wypowiada się na temat sposobu powstania rodzynek;

WIERSZE I PIOSENKI

Ustawmy się w pary sł. A. Filipkowska muz. A. Furmanik – Celejewska

Abrakadabra, czary – mary!
Niech wszystkie dzieci ustawią się w pary.
Para za parą staniemy w rzędzie.
Kogoś brakuje? Niech szybko przybędzie.

Wpadła gruszka

Wpadła gruszka do fartuszka,
A za gruszką dwa jabłuszka,
Lecz śliweczka wpaść nie chciała,
Bo śliweczka niedojrzała.

Przedszkole, Przedszkole

Kolorowe okna,
kolorowe drzwi,
pani nas uśmiechem
powitała dziś!

Ref: Przedszkole, przedszkole
to ja i ty, i my!
Przedszkole, przedszkole –
zabawy, tańce, gry! (×2)

A my z kolegami,
jak witamy się?
Piątkę przybijamy
i mówimy: „Cześć!”.

Ref: Przedszkole, przedszkole...

JS

Justyna Stefaniak

Nauczyciel

KB

Katarzyna Bąkowska

Nauczyciel

BK

Beata Kowalska

Pomoc do dzieci

BZ

Beata Zbiciak

Pracownik obsługi