Grupy

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze
na miesiąc Październik 2023.

Tydzień I. W zdrowym ciele zdrowy duch

 • klasyfikuje i przelicza przedmioty, porównuje, gdzie jest więcej, gdzie mniej
 • porządkuje miejsce zabawy po jej zakończeniu
 • rozpoznaje i nazywa warzywa i owoce
 • rozwija sprawność grafomotoryczną poprzez rysowanie w ograniczonym polu, po śladzie, według wzoru
 • utrwala codzienne nawyki higieniczne po zabawie i przed posiłkami

Tydzień II. Jesienią w parku

 • dostrzega walory estetyczne krajobrazu jesiennego, potrafi wskazać podstawowe barwy jesieni
 • kształtuje postawę szacunku do przyrody
 • nazywa materiały przyrodnicze - kasztany, żołędzie, orzechy, liście
 • ćwiczy przeliczanie, porównywanie wielkości i ilości - utrwala pojęcia: mniej, więcej, tyle samo
 • rozwija poczucia rytmu

Tydzień III. Jesienią w lesie

 • kształtuje sprawność swobodnego wypowiadania się na określony temat
 • ćwiczy koncentrację uwagi podczas wykonywania zadań
 • rozpoznaje zwierzęta żyjące w lesie, a także wydawane przez nie odgłosy
 • rozumie i tłumaczy, jak szanować przyrodę
 • tłumaczy, dlaczego dokarmiamy zwierzęta zimą
 • przełamuje nieśmiałość poprzez odgrywanie ról w zabawach parateatralnych

Tydzień IV. Przygotowania do zimy

 • rozumie dlaczego należy pomagać zwierzętom przetrwać zimę
 • ćwiczy porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu
 • naśladuje zwierzęta i ich odgłosy
 • integruje się z grupą poprzez wspólne wykonywanie zadań

WIERSZE I PIOSENKI

Dary jesieni muz. i sł. Joanna Bernat

Za domem w ogrodzie
dojrzały warzywa.
Wzięła Zosia koszyk i warzywa zrywa. (bis)

Ref: Cebulę i pory,
kapustę, kalafiory,
marchew i selery
i pietruszki cztery.

Poszła też do sadu,
co się złotem mienił,
by dary pozbierać od Pani Jesieni. (bis)

Ref: Tu śliwka, tu gruszka,
tam słodkie są jabłuszka,
a pod płotem stoi
malin pełen słoik.

Zielony Marcin Brykczyński

Pan Ogórek żył w ogródku,
rosnąc sobie pomalutku.
Z grzędy się nie ruszał wcale
i zielenił się wytrwale.

Aż raz, obok, w środku lata,
rozwinęła się sałata,
której zieleń niezrównana
zachwycała go od rana.

Pan Ogórek ze swej grzędy,
zaczął błagać ją o względy,
ale ona choć niemała,
w głowie wciąż zielono miała.

Odmawiała mu z uporem,
aż uległa przed wieczorem,
gdy bez reszty skradł jej serce
na spotkaniu w salaterce.

Deszczyk muz.: M.Kaczurbina, sł.: L.Wiszniewski

Pada, pada, deszczyk pada
deszczu już za wiele
deszczu już wiele
Pójdę do przedszkola
bo mi tam weselej. (bis)

Pożycz, pożycz mi babuniu
swego parasola,
swego parasola
Chociaż deszczyk pada
pójdę do przedszkola. (bis)

Wiele rzeczy znam sł. i muz. Klaudia Ligorowska

Tu jest nos, nos, nos, tutaj oczka są,
a po bokach uszka dwa.
Oprócz tego też mądrą główkę mam,
którą kręcić umiem sam.

Ref: Chociaż jestem jeszcze mały,
to już wiele rzeczy znam,
dzisiaj o tym wam zaśpiewam
trala la la la la la.

Ręce klap, klap, klap, nogi tup, tup, tup,
skacze na nich każdy zuch.
A bioderka dwa, gdy muzyka gra
już wesoło idą w ruch.

JS

Justyna Stefaniak

Nauczyciel

KB

Katarzyna Bąkowska

Nauczyciel

BK

Beata Kowalska

Pomoc do dzieci

BZ

Beata Zbiciak

Pracownik obsługi