Grupy

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze
na miesiąc Listopad 2023.

Temat I: Na starej fotografii

Temat II: Jesienna muzyka

Temat III: Mali artyści

Temat IV: Ciepło i miło

 • Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku.
 • Rozwijane sprawności manualnej podczas przewlekania sznurówki przez dziurki, zapinanie guzików.
 • Kształtowanie umiejętności prawidłowego, samodzielnego nakładania butów i ubrań wierzchnich.
 • Rozwijanie sprawności manualnej podczas klejenia, lepienia.
 • Rozwijanie sprawności w posługiwaniu się nożyczkami – próby cięcia po linii prostej.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
 • Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania według dwóch cech, przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej; wyodrębnianie pierwszej sylaby; łączenie nazw zaczynających się taką samą sylabą, przeliczanie sylab w wyrazach.
 • Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: mama, tata.
 • Rozbudzanie ciekawości poznawczej – poznanie zawodów krawca, szewca, malarza, ich roli w życiu społecznym.
 • Budzenie zainteresowania zabytkami lokalnymi (pomnikami).
 • Rozwijanie postawy szacunku do innych osób – dzieci i dorosłych;

WIERSZE I PIOSENKI

Tata wkręca śrubki Małgorzata Barańska

Tata wkręca pierwszą śrubkę,
śrubokrętem kręci, kreci...
Tata wkręca drugą śrubkę,
śrubokrętem kręci, kreci...
Tata wkręca trzecią śrubkę,
śrubokrętem kręci, kreci...
Tata wkręca czwartą śrubkę,
śrubokrętem kręci, kreci...
A co będzie z piątą śrubką?
Piątej wkręcić nie ma chęci

Kiedy pada deszcz sł. Stanisław Karaszewski, muz. Tomasz Strąk

Kiedy pada deszcz
skaczę po kałużach
i dobrze bawię się

Kiedy pada deszcz
biegam z parasolką
i dobrze bawię się

Kiedy pada deszcz
łapię w ręce krople
i dobrze bawię się

Kiedy pada deszcz
tupię w mych kaloszach
i dobrze bawię się

Pan listopad Sł. Z.Holska-Alberkier, muz. K. Kwiatkowska

Pan listopad gra na basie dylu, dylu, dyl, bum
Na jesiennym graniu zna się
trawką dotknął strun.

Ref: Wesoło gra muzyka, pada deszcz.
Świerszcz za kominem cyka
tańcz, gdy chcesz.

Pan listopad gra na bębnie bara, bara, bam
Z deszczem puka równo, pięknie koncert daje mu.

Ref: Wesoło gra muzyka...

Pan listopad gra na flecie fiju, fiju, fiu.
Z liści złotych ma berecik a kubraczek z nut.

Ref: Wesoło gra muzyka...

JS

Justyna Stefaniak

Nauczyciel

KB

Katarzyna Bąkowska

Nauczyciel

BK

Beata Kowalska

Pomoc do dzieci

BZ

Beata Zbiciak

Pracownik obsługi