Informacje

Zasady obowiązujące Rodziców i Opiekunów, wchodządzych z dzieckiem do Przedszkola

27 sie, 2021
  1. 1 opiekun z dzieckiem
  2. Dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem min. 1,5 m;
  3. Dystans od pracowników przedszkola min. 1,5 m;
  4. Stosowanie środków ochronnych w postaci maseczek oraz dezynfekowanie rąk;
  5. Ograniczenie do niezbędnego minimum, przebywanie w przedszkolu;

Inspekcja sanitarna w sprawie koronawirusa

Nr tel.: +48 22 25 00 115

Numery alarmowe:

999
112

Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego do pobrania w formacie *.pdf [ pobierz ]