wiadomosci

Ogólnopolski projekt „RAZEM PRZEZ CZTERY PORY ROKU”

01 paź, 2022

W roku szkolnym 2022/2023 dzieci z Grupy „Słoneczka” i Grupy „Księżyce” przystąpiły do realizacji ogólnopolskiego projektu „Razem przez cztery pory roku”. Projekt ma na celu promowanie treści z zakresu edukacji przyrodniczej, rozwijanie samodzielności i kreatywności dzieci. Założeniem projektu jest również stwarzanie możliwości poznania przez dziecko poszczególnych pór roku i ich charakterystycznych cech, budzenie zainteresowania światem przyrody i wdrażanie do wspólnej aktywności fizycznej i zabawy.

Projekt zawiera 4 moduły, warunkiem zaliczenia każdego z nich jest przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z elementami charakterystycznymi dla danej pory roku.