Krótko o nas

Metody pracy

W pracy z dziećmi w przedszkolu stosuje się różnorodne metody i formy pracy dostosowane do ich możliwości rozwojowych i indywidualnych potrzeb. Stosuje się je, aby rozwój dziecka przebiegał prawidłowo, harmonijnie i wielostronnie.

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom osiągnięcie sukcesów rozwojowych w atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób.

Podstawowymi formami organizacyjnymi pracy jest działalność:

 • indywidualna
 • zespołowa
 • zbiorowa (praca z całą grupą)

Natomiast podstawową i najważniejszą formą aktywności dziecka jest zabawa, która jest dominującą w wychowaniu przedszkolnym.

Nauczyciele w naszej placówce w planowaniu pracy dydaktycznej wykorzystują szereg różnorodnych metod m.in. takie jak:

 • „Dziecięca matematyka” – Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej,
 • Program Terapii Ręki (PTR) – funkcjonalne podejście do rozwoju małej motoryki ręki,
 • „Gimnastyka twórcza” Kniessów, Tulima, Orffa i Labama,
 • „Ruch rozwijający” Weroniki Sherborne,
 • „Kinezjologii edukacyjnej” P. Dennisona,
 • pedagogika zabawy „Klanza” oraz
 • elementy metody Marii Montessori.
 • elementy metody Ireny Majchrzak – Wprowadzanie dziecka w świat pisma,
 • elementy metody Naturalnej Nauki Języka, –
 • elementy „Terapii bajką”,
 • techniki relaksacyjne
 • metody twórczego myślenia,
 • elementy metody „Dobrego startu” M. Bogdanowicz,
 • elementy dramy,
 • elementy muzykoterapii,
 • techniki oddechowe
 • priorytetem są strategie oceniania kształtującego